“สาธิต” รับกังวลหลังปีใหม่โควิดระบาดเพิ่มขึ้น แนะ ปชช.ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

รมช.สาธิต รับกังวลลังปีใหม่โควิดระบาดมากขึ้น เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เน้นกลุ่ม 608 เพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน ลดความสูญเสีย

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ของไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ประกอบกับช่วงนี้ประชาชนมีความต้องการรับวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและมีกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย โดยได้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ “สยามรวมใจเติมความสุข เติมภูมิคุ้มกัน” เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนอย่างน้อยคนละ 4 เข็ม เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเริ่มชะลอตัว ซึ่งยังจะพบการระบาดในลักษณะ Small Wave ได้ ส่วนเชื้อโรคอาจมีการกลายพันธุ์ย่อยๆ เล็กน้อย และแม้ว่าขณะนี้ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ แต่มาตรการป้องกันตนเอง ยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากเมื่อมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรืออยู่ในที่มีคนจำนวนมากหรือแออัด ส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยังคงต้องรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน จึงต้องเร่งรัดเชิญชวนกลุ่ม 608 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยกำชับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่า ให้บริการประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการ อย่ากังวลเรื่องการสูญเสียวัคซีนจนเกินไป รวมถึงให้จัดจุดบริการเพิ่มขึ้นและหน่วยฉีดเชิงรุก