วาติกันออกมาต่อต้านการผ่าตัดแปลงเพศ

(SeaPRwire) –   สันตะสํานักได้บรรยายวิธีการเปลี่ยนเพศเป็น “ภัยคุกคามความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับจากการกําเนิด”

การผ่าตัดเปลี่ยนเพศและการมีบุตรผ่านตัวแทนนั้นเป็นภัยคุกคามความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์อย่างมาก และถือเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกับการทําแท้งและการฆ่าตัวตาย ตามที่คริสตจักรคาทอลิกได้ประกาศในหนังสือคําสอนทางศาสนาฉบับใหม่ล่าสุด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเคยกล่าวถึงทฤษฎีเรื่องเพศวิถีว่าเป็น “อุดมการณ์อันตราย” และเป็นส่วนหนึ่งของ “สงครามโลกระดับ” ต่อการแต่งงานและครอบครัว

ในขณะเดียวกัน สันตะสํานักได้ผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการในเดือนที่ผ่านมา โดยอนุญาตให้บาทหลวงสามารถให้พระพรต่อคู่รักเพศเดียวกันนอกพิธีกรรมทางศาสนา แต่ยังไม่ยอมรับสถานะของความสัมพันธ์เหล่านั้น

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คริสตจักรคาทอลิกยังได้กล่าวชี้แจงว่าผู้นับถือศาสนาที่มีเพศวิถีต่างจากเดิมสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์บัพติศมา เป็นพยานในพิธีแต่งงาน และเป็นพ่อแม่ทูนหัว โดยที่ไม่ก่อให้เกิด “ความวุ่นวายทางสาธารณะ”

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา สันตะสํานักได้ออกเอกสารชื่อ “คําสอนของศาสนจักร ‘Dignitas Infinita’ เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์” ระบุว่ามนุษย์ควรยอมรับชีวิตและร่างกายของตนเองเป็น “ของขวัญจากพระเจ้า” ดังนั้นการพยายามเปลี่ยนแปลงนั้นเท่ากับการเล่นพระเจ้า

สันตะสํานักยังอ้างว่าทฤษฎีเรื่องเพศต้องการปฏิเสธ “ความแตกต่างสูงสุดที่มีระหว่างสิ่งมีชีวิตคือความแตกต่างทางเพศ”

“ดังนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนเพศจึงมีความเสี่ยงที่จะทําลายความเป็นเอกลักษณ์ที่บุคคลได้รับตั้งแต่การกําเนิด”

เอกสารฉบับนี้ยังแยกแยะระหว่างการเปลี่ยนเพศด้วยความยินยอมกับกรณีที่ผ่าตัดจําเป็นเนื่องจากความผิดปกติทางเพศตั้งแต่แรกเกิดหรือที่เกิดขึ้นภายหลัง

สันตะสํานักอ้างว่าทฤษฎีเรื่องเพศมีบทบาท “สําคัญ” ในการ “ยึดครองอุดมการณ์”

เอกสารฉบับนี้ซึ่งใช้เวลาการศึกษาวิจัยถึง 5 ปี ยังวิพากษ์วิจารณ์ประเทศที่ “มีการจําคุก ทรมาน และฆ่าคนเพียงเพราะความชอบพอทางเพศ” ซึ่งการกระทําเหล่านั้นขัดต่อความศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ตามที่สันตะสํานักกล่าว

อีกภัยคุกคามที่ระบุไว้ในเอกสารคือการมีบุตรผ่านตัวแทนซึ่งถูกบรรยายว่าทําให้เด็กกลายเป็น “สิ่งของ” และปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่จะมี “กําเนิดที่เป็นมนุษย์ตามธรรมชาติ (ไม่ใช่ที่ถูกกระตุ้นเทียม)”

การมีบุตรผ่านตัวแทนยังถูกกล่าวว่า “ละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของสตรี” ที่ถูก “ตัดออกจากบุตรที่เจริญเติบโตในครรภ์และกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่อยู่ภายใต้ความต้องการหรือความโลภของผู้อื่น”

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ