ผปค.ร่อนจดหมายถึง เซนโยเซฟคอนแวนต์ หลัง “ชูวิทย์” บุกแฉร้านกัญชาหน้าโรงเรียน

ผู้ปกครองร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง รร.เซนโยเซฟคอนแวนต์ หลัง “ชูวิทย์” ลงพื้นที่บุกแฉ พบร้านขายกัญชาบริเวณใกล้เคียง

จากกรณี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์คลิปลงพื้นที่หน้าโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ ถนนคอนแวนต์ ใจกลางสีลม โรงเรียนหญิงล้วนที่มีนักเรียนกว่า 5,000 คน แต่กลับพบร้านกัญชาหน้าโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองร้องเรียนกันมาทุกวัน พร้อมถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขว่าทำอะไรอยู่ หรือตามใจ “มรดกบาป” ของนายอนุทิน?

ต่อมาทางเพจ Drama-addict โพสต์จดหมายเปิดผนึกจากทางผู้ปกครอง โดยมีใจความว่า เรียนท่านผู้บริหารที่เคารพ, ข้าพเจ้า เป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายในครอบครัวเครือคาทอลิก ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับร้านค้าที่ขายกัญชา

ข้าพเจ้าขอเรียนมาเพื่อให้ความกรุณาท่านพิจารณาเรื่องร้านค้าดังกล่าวในระยะที่มีผลกระทบต่อนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนของเรา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสมาธิและการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น และอาจมีผลกระทบต่อระเบียบวินัย ความปลอดภัย และสภาพอารมณ์ทั่วไปของนักเรียนเรา

ข้าพเจ้าขอร้องเพื่อให้ท่านดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ร้านค้านั้นปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการดำเนินการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องการแนบรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าขอให้หน่วยงานท่านพิจารณาเพิ่มการตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ใกล้โรงเรียนเพื่อตรวจร้านค้าที่ขายสารที่มีผลต่อจิตประสาทอย่างเคร่งครัด

2. ข้าพเจ้าขอให้ท่านส่งทีมงานความปลอดภัยไปตรวจสอบร้านค้าดังกล่าวและกำกับให้ร้านค้าปรับปรุงสภาพเพื่อตรงตามกฎหมาย

3. ข้าพเจ้าขอให้หน่วยงานท่านทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาและสารอื่นๆที่มีผลต่อจิตประสาทในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน

4. ข้าพเจ้าขอเสนอให้หน่วยงานท่านร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้สื่อสารและการเฝ้าระวังเกี่ยวกับร้านค้าดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมใกล้เคียงโรงเรียนนั้นปลอดภัยสำหรับนักเรียน

ข้าพเจ้าหวังว่าหน่วยงานท่านจะให้ความสนใจและดำเนินการด้วยความเร่งด่วนตามคำร้องเรียนนี้ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของเราได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

ขอขอบคุณที่ให้คำนึงถึงเรื่องราวนี้และให้ความสนใจต่อเรื่องร้านค้าใกล้โรงเรียนของเรา

ขอบคุณอย่างสูงที่ให้คำแนะนำและความร่วมมือของท่านในการแก้ไขสถานการณ์นี้ เราหวังว่าสถานการณ์จะปรับปรุงได้โดยรวดเร็วและนักเรียนของเราจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

ขอแสดงความนับถือ