ผบ.ทบ.ย้ำกำลังพล ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 นี้อย่างรอบคอบ

พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 5/66

โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.66 โดยที่ผ่านมากำลังพลก็ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในหลายพื้นที่ด้วยความเรียบร้อย ในสัปดาห์นี้การปฏิบัติตน ของกำลังพลและหน่วยทหารยังคงต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

พร้อมแสดงทัศนะว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชน ต่อประเทศชาติและสำคัญต่อกำลังพลรวมถึงครอบครัว จึงต้องคิดพิจารณาใช้สิทธิอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง กับทั้งตนเอง ครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา