ป.ป.ช. เปิดบัญชี “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” อดีต รมว.คมนาคม รวย 110 ล้าน ปลอดหนี้

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” อดีต รมว.คมนาคม หลังพ้นตำแหน่ง รวย 110 ล้าน ปลอดหนี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 12 ราย เช่น ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม, นายชยุต ภุมมะกาญจนะ, นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา, นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์, นายปฏิวัติ พิจารณ์ และนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นต้น

ซึ่งที่น่าสนใจคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66

โดย นายศักดิ์สยาม แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 110,236,673 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นเงินฝาก 69,488,973 บาท ที่ดิน 19 แปลง มูลค่า 34,248,450 บาท ยานพาหนะ ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA Fortuner และรถยนต์ Volkswagen มูลค่ารวม 2,100,000 บาท

นอกจากนั้น ยังมีการระบุว่ามีสิทธิและสัมปทานมูลค่า 240,000 บาท โดยเป็นสัญญาเช่าบ้าน ที่ จ.บุรีรัมย์ 120,000 บาท และสัญญาเช่าห้องชุดที่กรุงเทพ 120,000 บาท ส่วนทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4,399,250 บาท

ส่วนทรัพย์สินอื่นที่ นายศักดิ์สยาม ยื่นไว้ อาทิ พระเครื่องเลี่ยมทอง 1 องค์ มูลค่า 1,500,000 บาท งาช้าง 1 คู่ มูลค่า 1,400,000 บาท สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท 1 เส้น สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท 1 เส้น นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาท แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 500,000 บาท และยังมีปืนลูกโม่ ขนาด.38 ยี่ห้อสมิธ 1 กระบอก ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.ยี่ห้อล็อก 1 กระบอก และปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 1 กระบอก

นายศักดิ์สยาม ยังแจ้งอีกว่ามีรายได้ต่อปี 1,682,155 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทน ส.ส. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1,379,545 บาท ดอกเบี้ยจากธนาคาร 302,610 บาท โดยมีรายจ่ายต่อปี 840,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาท และค่าเช่าบ้าน 240,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน นายศักดิ์สยาม เป็นว่าที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 2 และยังมีคดีอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ กรณี ส.ส.จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า นายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ประกอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

โดยก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ “นายศักดิ์สยาม” หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว

นอกจากนั้น ยังมีคดีใน สำนักงาน ป.ป.ช.จากกรณี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่า นายศักดิ์สยาม มีการตั้งนอมินีถือหุ้นแทนในบริษัทเอกชนหรือไม่ รวมทั้งกรณีครอบครองที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์