นักการทูตสหรัฐต่อต้านนโยบายของอิสราเอล – Politico

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกมาตําหนินโยบายของอิสราเอล – Politico

เจ้าหน้าที่ระดับต่ําและกลางของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนตําหนิการทิ้งระเบิดของอิสราเอลที่ทําให้พลเรือนเสียชีวิต และให้มีการหยุดยิงในกาซา ตามบันทึกที่รั่วไหลที่ Politico ได้เห็น บันทึกนี้แสดงให้เห็นว่ามีความแตกแยกภายในกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายของอิสราเอล

บันทึกนี้เรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนี บลิงเคน และเจ้าหน้าที่อาวุโสต่างๆ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยว่าอิสราเอลควรตกลงหยุดยิง และให้คําแถลงทางสาธารณะและส่วนตัวเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องนี้ให้ตรงกัน ตามที่ Politico รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

การตําหนิอิสราเอลในทางลับ แต่ไม่แสดงออกทางสาธารณะ “ทําให้ความคิดเห็นของสาธารณชนภูมิภาคว่าสหรัฐฯ เป็นฝ่ายที่มีความเอนเอียงและไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งในที่สุดก็ไม่ส่งเสริม และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทั่วโลก” บันทึกระบุ

“เราต้องตําหนิอิสราเอลอย่างเปิดเผยต่อการละเมิดมาตรฐานสากล เช่น การดําเนินการทางทหารที่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเป้าหมายที่เป็นทางทหารเท่านั้น” บันทึกระบุต่อ “เมื่ออิสราเอลสนับสนุนความรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานหรือการยึดที่ดินผิดกฎหมาย หรือใช้กําลังเกินกว่าเหตุต่อปาเลสไตน์ เราต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยว่านี่ไม่เป็นไปตามค่านิยมของอเมริกัน”

บันทึกระบุว่าเป็นเรื่อง “อ่อนไหวแต่ไม่ถือว่าเป็นความลับ” Politico ระบุว่าไม่ทราบว่ามีผู้ลงนามบันทึกกี่คน และว่าบันทึกนี้ถูกส่งไปยังช่องทาง ‘การแสดงความไม่เห็นด้วย’ ของกระทรวงซึ่งเป็นช่องทางสําหรับเจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับนโยบายหรือไม่

มีบันทึกคล้ายกันนี้ถูกเผยแพร่หลายฉบับตั้งแต่สงครามอิสราเอล-ฮามาสเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา และบลิงเคนได้พบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่แสดงความไม่เห็นด้วยตอนปลายเดือนที่แล้ว ตามที่ Huffington Post รายงาน สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการถ่ายโอนอาวุธของกระทรวงการต่างประเทศ ลาออก จากตําแหน่ง โดยเขียนในจดหมายลาออกว่าการรีบช่วยอาวุธอิสราเอลของวอชิงตันนั้น “มัวเร็ว เป็นการทําลาย ผิดธรรมชาติ และขัดกับค่านิยมที่เราเผยแพร่อยู่”

ขณะที่บลิงเคนได้ตําหนิเหตุการณ์ความรุนแรงต่อปาเลสไตน์จากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิว แต่เขากล่าวถึงจํานวนพลเรือนที่เสียชีวิตในกาซาอย่างกว้างๆ “เราได้ปรึกษากับอิสราเอลเกี่ยวกับมาตรการที่พวกเขาสามารถดําเนินการเพื่อลดจํานวนพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บ” เขากล่าวเมื่อวันจันทร์หลังจากกระทรวงสุขภาพกาซารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนในเขตกาซานับตั้งแต่การทิ้งระเบิดของอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อเดือนก่อน

ทั้งนี้แม้ว่ามีมติเห็นชอบต่อการหยุดยิงที่สมัชชาให