การหายใจมีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อน – ศึกษา

(SeaPRwire) –   การหายใจมีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อน – ตามการศึกษา

การหายใจของมนุษย์มีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนตามการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาในวารสาร PLoS One ผู้วิจัยได้อธิบายว่าการประเมินผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากการหายใจของมนุษย์นั้นถูกประเมินต่ําเกินไป และควรมีการศึกษาต่อไป

หลังจากวัดองค์ประกอบของก๊าซในลมหายใจของผู้ร่วมการศึกษา 328 คน นักวิจัยสรุปว่าการหายใจของมนุษย์มีส่วนร้อยละ 0.05 ของการปล่อยก๊าซมีเทนของสหราชอาณาจักร และร้อยละ 0.1 ของการปล่อยก๊าซไนโตรสออกไซด์ ซึ่งก๊าซทั้งสองมีศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” การศึกษาระบุ

ลมหายใจของมนุษย์อาจมีก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนโตรสออกไซด์ (N2O) อยู่ในปริมาณต่ํา แต่สูงกว่าปกติ ซึ่งก๊าซทั้งสองมีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อน” นิโคลัส โควัน นักฟิสิกส์บรรยากาศจากศูนย์นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์น้ําของสหราชอาณาจักร และผู้นําการวิจัยได้เขียนไว้ “เราขอเตือนให้ระวังกับการสมมุติว่าการปล่อยก๊าซจากมนุษย์นั้นเล็กน้อย

โควันอธิบายว่า “การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศแทบไม่มี” เนื่องจากพืชสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์หายใจออกได้เกือบทั้งหมด ในขณะที่ก๊าซสองชนิดนี้จะถูกปล่อยอยู่ในบรรยากาศ ก๊าซมีเทนสามารถกักเก็บความร้อนได้ 80 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 20 ปีแรกที่อยู่ในบรรยากาศ แม้ว่าศักยภาพนี้จะลดลงตามกาลเวลา

การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงอาหารของผู้ร่วมการทดลองไม่พบข้อบ่งชี้ว่าผู้ที่กินเนื้อมากกว่าจะปล่อยก๊าซดังกล่าวได้มากกว่า ขณะที่ผู้ร่วมการทดลองทุกคนปล่อยก๊าซไนโตรสออกไซด์ มีเพียงร้อยละ 31 เท่านั้นที่ปล่อยก๊าซมีเทน กลุ่มผู้ปล่อยก๊าซมีเทนนี้เรียกว่า “ผู้ผลิตก๊าซมีเทน” ในรายงาน โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นเพศหญิงและอายุมากกว่า 30 ปี แต่นักวิจัยไม่สามารถระบุเหตุผลได้

ผู้วิจัยการศึกษานี้เตือนว่าการวิจัยของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การหายใจเท่านั้น และเรียกร้องให้มีการวิจัยต่อไปเพื่อศึกษาภาพรวมของการปล่อยก๊าซจากมนุษย์ทั้งหมด ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ผลกระทบจากประชากรที่แก่ขึ้นและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร” ต่อโลก

ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ําถึงปัญหาการปล่อยก๊าซมีเทนจากวัว ซึ่งระบบการย่อยอาหารของวัวที่เป็นพืชกินเนื้อเนื้อจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียผลิตก๊าซมีเทนในกระเพาะหลายแห่ง นโยบายของผู้กําหนดนโยบายได้ให้ความสนใจกับการปล่อยก๊าซมีเทนจากการระเหยและการขี้ริ้วของวัวซึ่งเป็นที่ล้อเลียนจากผู้สงสัยถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

สหราชอาณาจักรได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับปี 1990 ประชาชนได้รับการสนับสนุนอย่างหนักให้ลดการบริโภคเนื้อเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ โดยมีการประมาณว่าสัดส่