กลุ่มวากเนอร์เป็นองค์กรก่อการร้าย – สหราชอาณาจักร

การสนับสนุนกลุ่มวากเนอร์ในสหราชอาณาจักรมีโทษจําคุกสูงสุด 14 ปี

สหราชอาณาจักรได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า กลุ่มติดอาวุธวากเนอร์เป็นองค์กรก่อการร้าย ซึ่งทําให้การเป็นสมาชิก หรือแสดงการสนับสนุนต่อการดําเนินงานของบริษัททหารรับจ้างนี้ผิดกฎหมาย

“องค์กรทหารรับจ้างรัสเซีย กลุ่มวากเนอร์ ได้ถูกกําหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายในวันนี้ หลังจากคําสั่งถูกนําเสนอในรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน” ระบุในแถลงการณ์จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

ซึ่งเพิ่มเติมว่า คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้“ทันที” ห้ามการสนับสนุนกลุ่มใด ๆ และให้อํานาจพระมหากษัตริย์ในการลงโทษจําคุก“สูงสุด 14 ปี ซึ่งสามารถตัดสินควบคู่ไปกับหรือแทนที่การปรับได้”

การสนับสนุนกลุ่มนี้ได้รับการกําหนดความหมายโดยข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงการเป็นสมาชิก การเข้าร่วมหรือจัดประชุมเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของกลุ่ม หรือการแสดงธงหรือโลโก้ของวากเนอร์

เมื่อประกาศแผนกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักร Suella Braverman กล่าวว่า วากเนอร์เป็น“ภัยคุกคามต่อความมั่นคงโลก” และ“กิจกรรมที่ทําให้ไร้เสถียรภาพของกลุ่มนี้ยังคงรับใช้เป้าหมายทางการเมืองของเครมลินเท่านั้น” กลุ่มวากเนอร์ถูกเพิ่มเข้ารายชื่อ 78 องค์กรผิดกฎหมายอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร รวมถึงฮามาส, ไอซิส (IS, รัฐอิสลาม), อัลกออิดะฮ์ และโบโกฮาราม

กลุ่มวากเนอร์เป็นผู้แสดงบทบาทสําคัญตลอดการรุกรานยูเครนของมอสโก มักทํางานร่วมกับกองทัพรัสเซียในปฏิบัติการต่างๆ ทั่วความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในซีเรียและประเทศแอฟริกาต่างๆ

อนาคตของวากเนอร์ดูไม่แน่นอนในเดือนมิถุนายน เมื่อผู้นํากลุ่มในขณะนั้น Evgeny Prigozhin จัดการกบฏล้มเหลวต่อผู้นําทหารของรัสเซีย Prigozhin ผู้ก่อตั้งวากเนอร์ในปี 2014 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกเครื่องบินใกล้มอสโกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พร้อมกับผู้นํากลุ่มอื่นๆ

เมื่อวันศุกร์ ผู้พูดคนปัจจุบันของเครมลิน Dmitry Peskov ปฏิเสธข้ออ้างที่ว่าการสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุตกเครื่องบินอันเป็นภยันตรายครั้งนี้ก้าวหน้าไปอย่างไม่น่าพอใจ โดยกล่าวว่า“มันไม่ใช่การสืบสวนที่ง่าย ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดา” เขาเพิ่มเติมว่า “การสืบสวนยังดําเนินอยู่ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นใดๆ ในตอนนี้จึงเป็นเรื่องก่อนกําหนด”

การประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานสหราชอาณาจักรในการกําหนดกลุ่มวากเนอร์เป็นองค์กรผิดกฎหมาย คาดว่าจะทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ยากต่อการโอนเงินระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันคาดว่าจะให้พื้นฐานทางกฎหมายแก่บุคคลในการใช้ระบบศาลของสหราชอาณาจักรในการดําเนินคดีต่อกลุ่มนี้