ISCPO ประกาศ Flock Safety เป็นพันธมิตรผู้จําหน่ายที่เลือกมาอย่างยิ่ง

ISCPO

ISCPO ต้อนรับ Flock Safety เป็นพันธมิตรระดับที่นิยมเพื่อเพิ่มความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดัลลัส เท็กซัส 23 ตุลาคม 2566  – องค์กรระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน (ISCPO) มีความยินดีประกาศเพิ่ม Flock Safety เป็นพันธมิตรระดับที่นิยม ด้วยความเร็วของธุรกิจในอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาชิก ISCPO พึ่งพาผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือ เทคโนโลยี และบริการขั้นสูงที่ทําให้การทํางานของฝ่ายต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ISCPO มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตของบริการผู้ให้บริการ นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ และอยู่ในระดับสูงสุดของมาตรฐานการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การเป็นพันธมิตรกับ Flock Safety เป็นผู้ให้บริการระดับที่นิยมช่วยให้สมาชิกของเราได้รับบริการปรับแต่งเฉพาะบุคคลและเฉพาะกิจ ด้วยเทคโนโลยีการรู้จําทะเบียนรถ (LPR) ขั้นสูง เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ พนักงาน และลูกค้า

สําหรับสมาชิก ISCPO การนํา Flock Safety มาใช้ในมาตรการความปลอดภัยจะทําให้ได้รับประโยชน์มากมาย เช่น สามารถเข้าถึงข้อมูลสืบสวนที่ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ติดตามและแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับบริการความปลอดภัยที่สะดวกสบายและยกระดับความปลอดภัยในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ Flock Safety:

Flock Safety เป็นโซลูชันเทคโนโลยีรอบด้านเพื่อขจัดอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยของชุมชน โดยรวมพลังของชุมชนขนาดใหญ่ – เช่น เมือง ธุรกิจ โรงเรียน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย – เข้าด้วยกันเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยร่วมกัน บริการเต็มรูปแบบของเราที่ไม่ต้องบํารุงรักษาได้รับความไว้วางใจจากชุมชนมากกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ไขและป้องกันอาชญากรรมในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน เยี่ยมชม www.flocksafety.com เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ติดต่อหลัก: Chris Reene | หัวหน้าฝ่ายขายภาคธุรกิจ

โทรศัพท์: (678) 488-6160 | อีเมล: chris.reene@flocksafety.com

เกี่ยวกับ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน (ISCPO):

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน (ISCPO) เป็นองค์กรวิชาชีพไม่แสวงหาผลกําไรที่เชื่อมโยงสมาชิกจากหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ การค้าส่ง/ค้าปลีก/การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง และการจัดการความเสี่ยง กฎหมาย และการขนส่ง

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อส่งเสริม สอนรู้ และปกป้องความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานผ่านการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงและการให้การศึกษาที่เป็นเลิศแก่ผู้นํา การเป็นกรรมการ และการสนับสนุนอุตสาหกรรม www.iscpo.org

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISCPO โปรดอีเมล: info@iscpo.org