BNCM Bounce Mobile ขยายธุรกิจที่สร้างรายได้

BNCM Bounce Mobile Systems

BNCM ขยายธุรกิจที่ปรึกษาและอสังหาริมทรัพย์

รีโน, เนวาดา 11 กันยายน 2566 – Bounce Mobile Systems, Inc. (OTC: BNCM) ประกาศแผนการมุ่งเน้นขยายธุรกิจที่สร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสําหรับธุรกิจของบริษัท ธุรกิจเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกันและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบุคลากร การทํางานเป็นเครือข่าย และผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น

  • ขยายธุรกิจที่ปรึกษา

BNCM และ SERVEBANK Financial Group (SERVEBANK) กําลังมีส่วนร่วมในการจัดการการจดทะเบียนของ Delex Healthcare Group Inc. (DELEX) DELEX มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมมากว่า 12 ปี DELEX ปัจจุบันมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาล เภสัชกรรม คลินิก และศูนย์บริการด้านสุขภาพ

DELEX วางแผนที่จะขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกภายใน 2 ปีข้างหน้า BNCM จะได้รับหุ้นสามัญของ DELEX รวม 100 ล้านหุ้นผ่าน SERVEBANK เมื่อ DELEX ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก หุ้นเหล่านี้จะมีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ตามราคา 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น BNCM จะใช้เงินจากการขายหุ้นเพื่อขยายธุรกิจและกิจกรรมต่อไป

BNCM และ SERVEBANK ยังตกลงที่จะร่วมมือกับ DELEX ในการเข้าซื้อกิจการด้านสุขภาพอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่มั่นคง มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มในการเข้าตลาดหลักทรัพย์สูง ซึ่งจะช่วยให้ BNCM สามารถพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจด้านสุขภาพของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

  • พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

BNCM และ SERVEBANK จะร่วมมือกับผู้มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จหลายโครงการ BNCM จะมุ่งเน้นการจัดหาที่ดินในทําเลที่ดี BNCM จะร่วมมือกับสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติ เพื่อให้บริการออกแบบและก่อสร้างแก่ผู้ซื้อบ้านเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้ BNCM สามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการมากขึ้น รักษาต้นทุนคงที่ต่ํา และได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจนและมั่นคงจากโครงการของตน

กลุ่มดังกล่าวยังตกลงกับข้อเสนอของ BNCM ในการมุ่งเน้นการขายบ้านและที่ดิน ตั้งแต่ตลาดระดับล่างจนถึงระดับกลาง เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงกว่าอุปทานประมาณ 4 ถึง 6 ล้านหน่วย จึงมีช่องว่างความต้องการที่อยู่อาศัยสูงมาก เรากําลังเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยแนวคิดธุรกิจที่ช่วยให้ผู้คนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง เราต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะ “บริษัทที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน”

ตัวเลขเหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของประชากร ตั้งแต่ปี 1960 ถึงปี 2022 ประชากรของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นจาก 26.27 ล้านคน เป็น 115.56 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโต 339.9% ในช่วง 62 ปี (ที่มา: World Data)

เป้าหมายเริ่มต้นคือทํายอดขายได้ 10 ล้านดอลลาร์ใน 2 ปีแรก และ 100 ล้านดอลลาร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

BNCM และ SERVEBANK ตกลงที่จะรายงานความคืบหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่อง

เกี่ย