ตลาดระบบจัดการคลังสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี ค.ศ. 2030

Warehouse Management System Market

บทความนี้เสนอการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงตลาดระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งครอบคลุมขอบเขต การแบ่งส่วน พัฒนาการภูมิภาค และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยล่าสุดและความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนต่อภาคสําคัญนี้

ออสติน รัฐเท็กซัส เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  – ขอบเขตและภาพรวมตลาดระบบจัดการคลังสินค้า

ขนาดตลาด ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System Market) ซึ่งมีมูลค่า 3.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวเป็น 11.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 แสดงอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) ร้อยละ 16.6 ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2573

ตลาดระบบจัดการคลังสินค้าได้รับการขยายตัวอย่างมาก โดยมีปัจจัยสําคัญคือความต้องการในเรื่องความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์ในเวลาจริง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมสต็อกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนําเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง การอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบจัดการคลังสินค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสต็อก จัดการออเดอร์ และบริหารจัดการการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ และการผลิต ตลาดระบบจัดการคลังสินค้าจึงยังคงพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านระบบจัดการคลังที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

ขอตัวอย่างรายงานตลาดระบบจัดการคลังสินค้าได้ที่ https://www.snsinsider.com/sample-request/1882

ผู้เล่นหลักที่ครอบคลุมในรายงานตลาดระบบจัดการคลังสินค้า:

Manhattan Associates Inc
HighJump
SAP
Made4net
Softeon
Tecsys
Blue Yonder Group Inc
Oracle Corporation
EPICOR
Infor
PSI Logistics
Synergy Ltd
.

การแบ่งส่วนตลาด:

ตลาดระบบจัดการคลังสินค้าแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบบนคลาวด์ และระบบบูรณาการ ระบบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองธุรกิจที่ต้องการระบบจัดการภายในองค์กร รับประกันความปลอดภัยข้อมูลและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ส่วนระบบบนคลาวด์ให้ความยืดหยุ่น ขยายขนาดได้ และสามารถจัดการคลังหลายแห่งพร้อมกัน ระบบบูรณาการให้บริการครบวงจรตั้งแต่การจัดการคลังจนถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานทั้งระบบ

การแบ่งส่วนตลาดระบบจัดการคลังสินค้า:

ตามส่วนประกอบ
ซอฟต์แวร์
บริการ

ตามวิธีการติดตั้ง
คลาวด์
บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ตามฟังก์ชัน
การวิเคราะห์และการปรับเปลี่ยน
ระบบจัดการแรงงาน
การจัดการพื้นที่และการขนถ่าย
บริการปรึกษาการติดตั้ง
การบํารุงรักษาและการบูรณาการระบบ

ตามอุตสาหกรรม
บริการโลจิสติกส์ของบุคคลที่สาม
อาหารและเครื่องดื่ม
การค้าปลีก
เคมีภัณฑ์
โลหะและเครื่องจักร
ยานยนต์
สาธารณสุข
อีคอมเมิร์ซ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ

การแบ่งส่วนตามภูมิภาค:
ภาคเหนืออเมริกา
ยุโรป
จีน
ญี่ปุ่น
เอเชียอื่นๆ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่