ตลาดน้ํามันหอยนางรมจะมีการเติบโตอย่างมากเนื่องจากความตระหนักถึงสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

logo openpr

รายงาน SNS Insider ระบุว่า ตลาดน้ํามันหอยขาวมีมูลค่า 41.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่า 63.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) อยู่ที่ 5.3% ระหว่างปี 2566 ถึง 2573.

ออสติน รัฐเท็กซัส วันที่ 25 ตุลาคม 2566  – ภาพรวมและขอบเขตตลาด

รายงาน SNS Insider ระบุว่า ตลาดน้ํามันหอยขาวมีมูลค่า 41.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่า 63.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) อยู่ที่ 5.3% ระหว่างปี 2566 ถึง 2573.

น้ํามันหอยขาว หรือที่เรียกว่า น้ํามันหอยขาวสีเขียวจากนิวซีแลนด์ หรือน้ํามันหอยขาวนิวซีแลนด์สีเขียว เป็นเครื่องเสริมอาหารที่มาจากทะเลที่มีคุณค่า ซึ่งสกัดจากชนิดพิเศษของหอยขาวที่พบในน่านน้ําชายฝั่งนิวซีแลนด์ Perna canaliculus หอยขาวเหล่านี้มีชื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติต้านการทําลายล้ํายนของมัน และได้รับการใช้ในยาพื้นบ้านของชาวมาวรีมานานกว่าศตวรรษ น้ํามันหอยขาวมีคุณสมบัติต้านการทําลายล้ํายนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคอักเสบต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคอักเสบลําไส้

ขอรับตัวอย่างรายงาน @ https://www.snsinsider.com/sample-request/1490

วิเคราะห์ตลาด

ตลาดน้ํามันหอยขาวกําลังเติบโตอย่างมีนัยสําคัญจากปัจจัยหลายประการที่สะท้อนถึงความตระหนักถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและยั่งยืน ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น และต้องการวิธีการธรรมชาติและบูรณาการเพื่อปรับปรุงสุขภาพ น้ํามันหอยขาวมีกรดไขมันโอเมกา-3 ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น สุขภาพหัวใจ ข้อต่อ และการทํางานของสมอง ความตระหนักถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ํามันหอยขาวนี้ส่งผลให้มีการต้องการมากขึ้น ประชากรวัยชราของโลกกําลังเผชิญปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ปัญหาข้อต่อและโรคอักเสบ คุณสมบัติต้านการทําลายล้ํายนของน้ํามันหอยขาวทําให้มันเป็นเครื่องเสริมอาหารที่มีคุณค่าสําหรับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้มีการนํามาใช้มากขึ้นในกลุ่มบุคคลสูงอายุที่ต้องการวิธีธรรมชาติ การวิจัยและการศึกษาทางคลินิกที่กําลังดําเนินอยู่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนประสิทธิภาพของน้ํามันหอยขาวในการรักษาหลายอย่าง ผลการศึกษาที่ดีนี้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ตลาดเติบโตมากขึ้น

ผู้เล่นหลัก:

Nature’s Range Ltd, Waitaki Biosciences, Dongguan Hengjie Can Parts Co., Ltd., Blackmores Group, Rongcheng Taixiang Food Products Co., Henry Blooms Health Products, Great HealthWorks Inc., Aroma NZ Ltd.

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กําลังเกิดขึ้นนําเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสต่อตลาดน้ํามันหอยขาว ถึงแม้ว่าอาจมีการตกต่ําของการต้องการเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แต่ตลาดนี้ก็อาจได้ประโยชน์จากผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ความยืดหยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่าย และการแตกต่างของผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ผลิตน