การปล่อยหนังสือใหม่ “how to succeed in your Business Model”

การปล่อยหนังสือใหม่

Aryanah, Tunisia ต.ค. 25, 2566  – การปล่อยหนังสือใหม่: “How To Succeed In Your Business Model: Step-By-Step Guide To The Next Level” โดย a.Zakaria mami

วันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นสําหรับการตีพิมพ์หนังสือที่คาดหวังมากที่สุด “How To Succeed In Your Business Model: Step-By-Step Guide To The Next Level.” โดย A zakaria Mami คู่มือนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการคําแนะนําและกลยุทธ์ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น.

“How To Succeed In Your Business Model” ลงลึกเข้าไปในหัวข้อสําคัญเช่น การสร้างแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด การดึงดูดและรักษาลูกค้า และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลลึกซึ้งเกี่ยวกับการตลาด การขาย การบริการลูกค้า การวางแผนทางการเงินและการบริหาร และกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ

ผู้เขียนได้รวบรวมแต่ละบทด้วยความรอบคอบพร้อมตัวอย่างและเรื่องจริงจากโลกแห่งความเป็นจริงที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ นอกจากนี้ยังได้ให้ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อนําแนวคิดสําคัญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการในทุกระดับ ทั้งธุรกิจเริ่มต้นหรือธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ความรู้และเครื่องมือที่ได้รับจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้เขียนมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในแบบธุรกิจของตน จึงอย่าลังเลอีกต่อไป และเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้วันนี้ด้วย “How To Succeed In Your Business Model: Step-By-Step Guide To The Next Level.”

ติดต่อสื่อ

Ahmed Zakaria Mami

*****@gmail.com

กรุงเทพฯ

https://www.amazon.com/s?i=digital-text&rh=p_27%3Aahmed+zakaria+mami&s=relevancerank&text=ahmed+zakaria+mami&ref=dp_byline_sr_ebooks_1

แหล่งข้อมูล :Azm