Water Gremlin ประกาศการดําเนินการขายที่ก้าวหน้าด้วยการรับข้อเสนอซื้อหลายฉบับเพื่อซื้อกิจการในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

Water Gremlin Announces Advancement of Sale Process With Receipt of Multiple Offers to Acquire U.S. and European Divisions

การขายที่พิจารณาจะทําให้ธุรกิจของเราอยู่ในฐานะที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต รับประกันการผลิตและการจัดจําหน่ายต่อลูกค้าตามปกติ โดยยังคงเน้นความยั่งยืนเช่นเดิม

เริ่มต้นกระบวนการขอความคุ้มครองตามบทที่ 11 เพื่อสร้างค่าสูงสุดจากการทําธุรกรรม

10 ล้านเหรียญสหรัฐ คํามั่นสนับสนุนเงินทุนในช่วงกระบวนการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่อไป

WHITE BEAR TOWNSHIP, รัฐมินนิโซตา, วันที่ 27 ตุลาคม 2566 — Water Gremlin (บริษัท) ผู้นําตลาดในการผลิตชิ้นส่วนสําคัญสําหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อนภาคการค้า ผู้บริโภค ทหาร และภาครัฐในด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศวันนี้ว่ากําลังพิจารณาข้อเสนอที่น่าสนใจหลายข้อเสนอจากผู้สนใจที่จะซื้อกิจการของสาขาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปแทบทั้งหมด

เพื่อสร้างค่าสูงสุดจากการทําธุรกรรมในวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด Water Gremlin และบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาเริ่มกระบวนการขอความคุ้มครองตามบทที่ 11 ต่อศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกาเขตที่ตั้งอยู่ในรัฐเดลาแวร์ Water Gremlin Aquila Company S.p.A. สาขายุโรปของบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Brescia ประเทศอิตาลี ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว

บทที่ 11 จะช่วยให้ไกล่เกลี่ยคดีความที่ค้างคาในอดีตเกี่ยวกับการใช้สาร TCE ในกระบวนการผลิตของบริษัทซึ่งบริษัทได้ยุติการใช้อย่างสมัครใจในต้นปี 2562 นับตั้งแต่นั้น Water Gremlin ได้ปรับปรุงสถานที่ผลิต การดําเนินงาน และนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้มีมาตรฐานตามกฎระเบียบรวมถึงการแทนที่ TCE ด้วยเทคโนโลยี Gremlin GreenTM ที่ไม่ใช้สารละลาย

Water Gremlin ได้รับคํามั่นสนับสนุนเงินทุนในช่วงกระบวนการ 10 ล้านเหรียญสหรัฐจาก SG Credit Partners, Inc. เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดจําหน่ายต่อไป โดยยังคงเสนอคุณภาพที่เท่าเทียมกันต่อลูกค้า ภายใต้การอนุมัติของศาล เงินทุนดังกล่าวรวมกับเงินสํารองของบริษัทจะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินการตามข้อผูกพันกับพนักงาน ลูกค้า และผู้จัดหาระหว่างกระบวนการ

“ตั้งแต่ก่อตั้งมาเกือบ 75 ปีในฐานะผู้ผลิตตะกั่วตกปลา Water Gremlin ได้พัฒนามาเป็นผู้นําตลาดในการผลิตขั้วแบตเตอรี่” กล่าวโดย Bradley J. Hartsell ประธานบริษัท Water Gremlin “เรื่องภูมิใจที่เทคโนโลยี UV ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเราช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยการผลิตชิ้นส่วนแบตเตอรี่คุณภาพสูงอย่างยั่งยืน เราได้ทําการประเมินทางเลือกต่างๆ เพื่อวางตัวธุรกิจให้อยู่ในฐานะที่ดีที่สุดสําหรับผู้มีส่วนได้เสียของเรา หลังการพิจารณาอย่างละเอียด เราตัดสินใจว่าการขายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และจะช่วยให้ Water Gremlin บรรลุศักยภาพเต็มที่ ในระหว่างกระบวนการนี้ เราจะยังคงเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพเช่นเดิม และมุ่งมั่นต