Oracle ปัจจุบันเสนอ NVIDIA AI Enterprise บน Oracle Cloud Marketplace

Nvidia Stock

ในการประกาศล่าสุด บริษัท Oracle (NYSE:ORCL) ได้เปิดเผยข่าวสําคัญเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้นําเสนอเทคโนโลยี NVIDIA’s Artificial Intelligence (AI) Enterprise และแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์คลาวด์ AI ของ NVIDIA DGX Cloud ไว้บน Oracle Cloud Marketplace การก้าวสําคัญนี้มุ่งเน้นให้ความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม AI ที่มีความปลอดภัยและคล่องตัวของ NVIDIA เพื่อพัฒนาและใช้งาน AI บน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงต้นปีนี้ OCI ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อกลายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายแรกที่เสนอการเข้าถึง NVIDIA DGX Cloud การเพิ่ม NVIDIA AI Enterprise ลงใน Oracle Cloud Marketplace ช่วยให้ลูกค้าสามารถฝึกโมเดลขนาดใหญ่สําหรับแอปพลิเคชัน AI ที่สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม OCI ซึ่งยังถูกปรับใช้โดยเทคโนโลยี NVIDIA NeMo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการสร้าง ปรับแต่ง และใช้งานโซลูชัน AI ที่สร้างสรรค์

หลายองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการคํานวณของ GPU และเทคโนโลยี AI ของ NVIDIA บน OCI เช่น Gemelo.ai ได้ใช้เทคโนโลยี NVIDIA Maxine GPU-accelerated AI software development kits และเทคโนโลยีไมโครเซอร์วิสสําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ OCI เพื่อพัฒนาระบบการสร้างเสียง การแปลงเสียง และการลอกเสียงที่ซับซ้อน

ถึงแม้จะมีความร่วมมือที่สําคัญกับ NVIDIA แต่ Oracle Cloud Marketplace ก็ยังต้องแข่งขันกับผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Amazon Web Services (AWS) และ Google ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) AWS ซึ่งเป็นผู้นําตลาดในด้านบริการคลาวด์ เสนอบริการมากกว่า 200 ประเภท AWS ไม่ได้รับประกันระดับการให้บริการที่เท่าเทียมกันสําหรับคลาวด์ทั้งหมด แต่ให้ประกันระดับการให้บริการสําหรับแต่ละบริการโดยเฉพาะ

AWS มีระดับการให้บริการที่ 99.99% สําหรับแต่ละภูมิภาค และ 99.5% สําหรับแต่ละอุปกรณ์ บริษัทมีระบบการให้ส่วนลดบริการเป็นระดับ ซึ่งร้อยละของส่วนลดจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการขัดข้องบริการ ซึ่งระยะเวลาที่ยาวขึ้นจะได้รับส่วนลดมากขึ้น

Google ซึ่งเป็นคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดคลาวด์อีกรายหนึ่ง จะกําหนดระดับการให้บริการตามบริการแต่ละประเภท เช่น Compute Engine จะมีระดับการให้บริการมากกว่า 99.5% สําหรับอุปกรณ์เดียว และจะเพิ่มเป็น 99.99% สําหรับอุปกรณ์ที่กระจายอยู่ในโซนต่างๆ หรืออุปกรณ์ที่ถูกประกอบด้วยระบบการแจกเบอร์เดน Google ยังเสนอส่วนลดการให้บริการสําหรับกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระดับการให้บริการได้ และมีเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ข้ามพื้นที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และตะวันออกกลาง

สําหรับ Oracle Cloud มีชื่อเสียงในเรื่องการบูรณาการบริการคลาวด์เข้ากับซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลของ Oracle อย่างลงตัว Oracle Cloud เสนอบริการคลาวด์หลากหลายประเภท เช่น Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Cloud Service และ Oracle Real Application Clusters นอกจากนี้ Oracle Cloud ยังเป็นฐานสําหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีของ ORCL บริษัทยังข