Neusoft ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ยานยนต์ ISO/SAE 21434

เสิ่นหยาง ประเทศจีน, 15 ก.ย. 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Neusoft Corporation (Neusoft, SSE: 600718) ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ยานยนต์ ISO/SAE 21434 ตามหลังการประเมิน A-SPICE (V3.1) CL3, การรับรอง TISAX AL3 และการรับรองคู่ของระบบการจัดการ ISO 26262 และผลิตภัณฑ์ Neusoft ยังคง ได้รับ การยอมรับจากมาตรฐานสากลอีกครั้ง ซึ่งทําให้ Neusoft มีความได้เปรียบที่นําหน้าในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตจํานวนมาก ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การประเมินและการควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น

ISO/SAE 21434 ซึ่งพัฒนาร่วมกันโดย ISO และ SAE เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับแรกสําหรับการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐานนี้ระบุข้อกําหนดทางวิศวกรรมสําหรับการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์และต่าง ๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และมีเป้าหมายเพื่อประกันความปลอดภัยของยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะผ่านการบังคับใช้กระบวนการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ในฐานะหุ้นส่วนหลักสําหรับนวัตกรรมในยุคของยานยนต์ที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์ Neusoft ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และให้ความสําคัญอย่างมากกับการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ยานยนต์ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการจัดการองค์กร Neusoft ได้สร้างกระบวนการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ยานยนต์อย่างครอบคลุม ซึ่งครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตด้านความปลอดภัยสําหรับยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ ในอนาคต Neusoft จะสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสําหรับหุ้นส่วนทั่วโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ

แหล่งที่มา Neusoft Corporation