Chartwell Retirement Residences ประกาศยุติการร่วมทุนกับ Welltower Inc.

34 Chartwell Retirement Residences Announces Wind-up of its Joint Venture with Welltower Inc.

มิสซิสซอกา, ออน, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 /CNW/ – Chartwell Retirement Residences (“Chartwell”) (TSX: CSH.UN) ประกาศวันนี้ว่า มีข้อตกลงเพื่อยุติการร่วมทุนกับ Welltower Inc. (“Welltower”) ที่มีอยู่ รายละเอียดของการประกาศนี้สามารถพบได้ที่เว็บไซต์ของ Chartwell:


Chartwell Retirement Residences Logo (CNW Group/Chartwell Retirement Residences)

https://investors.chartwell.com/november2023-transaction-with-welltower

เกี่ยวกับ CHARTWELL

Chartwell ดําเนินธุรกิจเพื่อให้บริการและดูแลผู้สูงอายุของ แคนาดา โดยมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ของการทําให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น และให้ประสบการณ์ชีวิตที่มีความสุข มีสุขภาพดี และมีความหมายมากขึ้นสําหรับผู้อยู่อาศัย Chartwell เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเปิดซึ่งถือทั้งทางตรงและทางอ้อม และดําเนินการครบวงจรของชุมชนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่อยู่อาศัยอิสระจนถึงการดูแลสุขภาพ และการดูแลระยะยาว Chartwell เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดใน แคนาดา โดยให้บริการกว่า 25,000 คนในสี่จังหวัดทั่วประเทศ. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.chartwell.com.

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Chartwell Retirement Residences
Vlad Volodarski
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: (905) 501-4709
อีเมล: investorrelations@chartwell.com

แหล่งที่มา Chartwell Retirement Residences