Bitget เปิดโปรแกรมส่งเสริมผู้ทําตลาดด้วยส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูงสุด 0.015% และเงินอุดหนุนรายเดือน

Crypto04 artefacti Bitget Launches Market Maker Incentive Program with Up to 0.015% Rebates and Monthly Subsidies

วิกตอเรีย, เซเชลส์, ต.ค. 25, 2563 — Bitget, แพลตฟอร์มนําด้านตลาดอนุพันธ์และการคอปี้เทรดดิ้งคริปโตเคอเรนซี ได้ประกาศเปิดตัวโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ทําตลาด (Market Maker) มุ่งร่วมมือกับผู้ทําตลาดชั้นนําในภาคคริปโตเคอเรนซี โครงการนี้ให้สิทธิประโยชน์เช่น การคืนค่าธรรมเนียมการซื้อขายและเงินสนับสนุนรายเดือนสําหรับพันธมิตรที่มีส่วนสนับสนุนสภาพคล่องของตลาดสปอตของ Bitget.


Bitget Launches Market Maker Incentive Program with Up to 0.015% Rebates and Monthly Subsidies

ตามกฎของโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ทําตลาดของ Bitget ระบุว่า อัตราการคืนค่าธรรมเนียมมีความเป็นเลิศ โดยเสนอคืนค่าธรรมเนียมสูงสุด 0.015% สําหรับผู้ทําตลาดที่เลือกเข้าร่วมโครงการในเดือนแรก และจะได้รับสิทธิพิเศษของอัตราการคืนค่าธรรมเนียมระดับที่ 1

เพื่อแสดงความรู้สึกนับถือและสนับสนุนต่อผู้ทําตลาด Bitget ได้นําเสนอแผนการให้เงินสนับสนุนรายเดือนแก่ผู้ทําผลงานเด่น เพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมมากขึ้น โครงการนี้ลดขีดความสามารถในการเข้าร่วมของผู้ทําตลาดอย่างมาก และอนุญาตให้ผู้อาชีพจากแพลตฟอร์มอื่นสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างราบรื่นภายใต้เงื่อนไขการสมัครที่ผ่อนปรนมากขึ้น

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับผู้เล่นสําคัญในตลาด เพราะนั่นคือค่านิยมของแบรนด์เรา ที่จะนําความสําเร็จมาสู่การเติบโตร่วมกัน โครงการนี้เป็นการเคลื่อนไหวสําคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้กลับแก่ชุมชน – ส่งเสริมความหลากหลาย ความเป็นส่วนตัว และผลตอบแทนที่สูงขึ้นสําหรับผู้ทําตลาด เรามุ่งมั่นที่จะเสนอประโยชน์และนโยบายที่จัดทําเป็นพิเศษให้กับพันธมิตรเพื่อให้เติบโตร่วมกันกับเรา,” กล่าวจาก Gracy Chen ผู้จัดการฝ่ายบริหารของ Bitget.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ทําตลาดของ Bitget แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้:

  • ระดับที่ 1: ผู้ทําตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT ต่อเดือน มีสิทธิ์ได้รับการคืนค่าธรรมเนียม 0.015%
  • ระดับที่ 2: ผู้ทําตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT ต่อเดือน มีสิทธิ์ได้รับการคืนค่าธรรมเนียม 0.010%
  • ระดับที่ 3: ปริมาณการซื้อขายไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT มีสิทธิ์ได้รับการคืนค่าธรรมเนียม 0.005%

Bitget มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่ฉลาดขึ้นและให้ประโยชน์ระดับโลกแก่ผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ทําตลาดคือการส่งเสริมความสนใจในคริปโตเคอเรนซีทั่วโลก มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ทําตลาดปัจจุบันและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสําหรับ