3 บริษัทซอฟต์แวร์องค์กรที่ควรลงทุนก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้น

ในภูมิทัศน์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยียืนเป็นเสาหลัก ขณะที่โลกยังคงการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งยังคงเพิ่มขึ้น ผู้เล่นหลักในสนามนี้คือ enterprise software ซึ่งจัดหาเครื่องมือที่จําเป็นให้กับบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน และตัดค่าใช้จ่าย

Enterprise software แพร่กระจายไปยังธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพเล็กๆ จนถึงยักษ์ใหญ่ขององค์กร ขณะที่ธุรกิจขยายตัวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงดําเนินต่อไป สิ่งนี้แปลงเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นและตามมาด้วยยอดขายที่เติบโต ที่นี่ เราเน้นแสงสปอตไลท์บริษัทซอฟต์แวร์องค์กร 3 แห่งที่ควรได้รับความสนใจของคุณ:

1. HubSpot

HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS) แตกต่างตัวเองในฐานะผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โดยมอบชุดโซลูชันบนคลาวด์ครอบคลุมการตลาด การขาย การบริการ การชําระเงิน และการจัดการเนื้อหา HubSpot ภูมิใจในการส่งมอบซอฟต์แวร์ทรงพลังโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จําเป็น โมเดล freemium ที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติมากมายของพวกเขาได้กลายเป็นทางเลือกที่ชื่นชอบสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

HUBS ประสบการเติบโตของลูกค้าที่น่าประทับใจ ด้วยผลการเงินไตรมาสที่สองล่าสุดเปิดเผยการเพิ่มขึ้นของลูกค้าเป็น 23% ปีต่อปี พวกเขามุ่งมั่นที่จะนวัตกรรมและการแนะนําโซลูชันใหม่ รวมถึงการนํา AI มาใช้ ซึ่งจะวางตําแหน่ง HUBS ให้เติบโตอย่างมากยิ่งขึ้น น่าทึ่งคือ บริษัทได้รายงานการเติบโตรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในแต่ละไตรมาสย้อนหลัง 5 ไตรมาส

การจัดอันดับของนักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงบวกต่อ HUBS ด้วยฉันทามติ “Strong Buy” จากนักวิเคราะห์ทางการเงิน 26 ราย ในจํานวนนี้ 21 รายแนะนําให้ซื้ออย่างแข็งขัน 2 รายแนะนําให้ซื้อปานกลาง และ 1 รายแนะนําให้ถือ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยสําหรับ HUBS อยู่ที่ 562.08 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 695.00 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ศักยภาพด้านบนที่ 28.1%

2. Fair Isaac Corporation

Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) ซึ่งตั้งอยู่ในมอนแทนา ดําเนินการในสองส่วนหลัก: การให้คะแนนเครดิตและซอฟต์แวร์ บริษัทจัดหาโซลูชันการให้คะแนนทั้ง B2B และ B2C เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ FICO มีบทบาทสําคัญในด้านการปล่อยกู้ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมอบโซลูชันการจัดการการตัดสินใจและการวิเคราะห์สําเร็จรูปสําหรับการตรวจจับการทุจริต การจัดการลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกําหนด และกระบวนการเฉพาะ

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามล่าสุดของ FICO เกินความคาดหมาย ด้วยรายได้ B2B เพิ่มขึ้น 24% ปีต่อปี และรายได้ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น 16% จากรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ําและรายได้จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ รายได้รายปีที่เกิดขึ้นซ้ําสําหรับซอฟต์แวร์ของพวกเข