โอเปร่า ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งที่สองในรูปแบบใบสําคัญแสดงสิทธิอเมริกัน

42 4 Opera Announces Pricing of Secondary Public Offering of American Depositary Shares

ออสโล นอร์เวย์, 28 ก.ย. 2566 – Opera Limited (NASDAQ: OPRA) (“Opera”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาเบราว์เซอร์รายใหญ่ของโลกและเป็นแบรนด์ผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตชั้นนํา ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งที่สองในรูปแบบ American Depositary Shares (ADS) จํานวน 6,876,506 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นก่อน IPO รายหนึ่ง ในราคาเสนอขายต่อประชาชนหุ้นละ 12.25 เหรียญสหรัฐ


(PRNewsfoto/Opera Limited)

Opera ได้ให้สิทธิ์ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกสูงสุด 15% หรือ 1,031,475 หุ้น ADS เพื่อเสนอขายในการเสนอขายครั้งนี้ คาดว่าการเสนอขายจะแล้วเสร็จในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

Citigroup และ Goldman Sachs & Co. LLC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักและตัวแทนผู้รับประกันการจัดจําหน่ายสําหรับการเสนอขายครั้งนี้ TD Cowen และ CICC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายร่วม Lake Street ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

หุ้น ADS ในการเสนอขายต่อประชาชนครั้งนี้เสนอขายตามแบบฟอร์มการจดทะเบียนซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วและได้รับการประกาศให้มีผลโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา และ Opera จะยื่นเอกสารเสนอขายฉบับสุดท้ายและรายละเอียดประกอบการเสนอขายต่อสาธารณชน ซึ่งอธิบายข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายต่อประชาชนที่เสนอ สําเนาสามารถเข้าถึงได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov เมื่อมีการเผยแพร่ สําเนาของเอกสารเสนอขายฉบับสุดท้ายและรายละเอียดประกอบการเสนอขายต่อสาธารณชนสามารถขอได้จาก: Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, เอ็ดเจวูด, นิวยอร์ก 11717, โทร 800-831-9146 หรือ Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10282, โทร 866-471-2526 หรืออีเมล prospectus-ny@ny.email.gs.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นที่เสนอขายใด ๆ และไม่มีการขายหุ้นดังกล่าวในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น Opera ไม่มีความรับผิดชอบหากข้อจํากัดเหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตามโดยบุคคลอื่น

เกี่ยวกับ Opera

Opera เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้ความสําคัญกับผู้ใช้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้ประสบการณ์การเรียกดูอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดบนอุปกรณ์ทุกประเภท มีผู้ใช้เบราว์เซอร์ Opera นับร้อยล้านคนทั่วโลกที่ใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป Opera ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ ออสโล นอร์เวย์ เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “OPRA”

ข้อมูลสําคัญ

ไม่มีการประกาศหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายต่อสาธารณะที่อาจเผยแพร่ไป