โวลโวเข้าร่วมมือระยะยาวกับโบลิเดนเพื่อนําโซลูชันอัตโนมัติมาใช้

Mining 03 artfotoss Volvo enters long-term collaboration with Boliden to deploy autonomous solutions

กอเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน, 13 ก.ย. 2566Volvo Autonomous Solutions (V.A.S.) และ Boliden ได้ร่วมมือกันระยะยาวเพื่อนําเทคโนโลยีขนส่งอัตโนมัติมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของ Boliden ความร่วมมือนี้จะครอบคลุมโครงการต่างๆ รวมถึงการนําระบบขนส่งอัตโนมัติมาใช้ที่เหมือง Garpenberg ของ Boliden ในประเทศสวีเดน

V.A.S. และ Boliden ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันในโครงการต่างๆ โครงการแรกคือการนําระบบขนส่งอัตโนมัติมาใช้ที่ Garpenberg สําหรับเคลื่อนย้ายหินจากเหมืองหินในบริเวณใกล้เคียง

“ไม่ว่าจะเป็นการนําคนออกจากสภาพแวดล้อมที่อันตราย การทํางานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาทํางาน หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น – ระบบอัตโนมัตินําเสนอประโยชน์หลายประการที่สามารถช่วยอุตสาหกรรมการทําเหมืองและย่อยหินแก้ไขความท้าทายที่สําคัญที่สุด เราตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Boliden และสนับสนุนการเดินทางสู่อนาคตที่ยานพาหนะอัตโนมัติและมนุษย์ทํางานร่วมกันเพื่อทําให้การดําเนินงานของ Boliden ปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น” นาย Nils Jaeger ประธาน Volvo Autonomous Solutions กล่าว

“โซลูชันอัตโนมัติช่วยส่งเสริมทั้งความปลอดภัยและผลิตภาพ การร่วมมือกับ V.A.S. จึงมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่ง และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับโครงการใน Garpenberg ที่กําลังดําเนินอยู่ ความต้องการโลหะฐานจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และโซลูชันที่ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขันจะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจการทําเหมือง” นาย Mikael Staffas ประธานและซีอีโอ Boliden กล่าว

ในฐานะส่วนหนึ่งของการนําระบบไปใช้ V.A.S. จะจัดส่งโซลูชันการขนส่งอัตโนมัติที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงยานพาหนะ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ห้องควบคุม การซ่อมบํารุง และการฝึกอบรม โซลูชันนี้จะพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ V.A.S. พัฒนาขึ้นเอง และรถบรรทุกระดับพรีเมียมของ Volvo Trucks นอกจากนี้ V.A.S. จะจัดหารถขุดตักสําหรับการขนถ่ายด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการนํารถบรรทุกอัตโนมัติมาใช้ Boliden จะปรับปรุงการดําเนินงานและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น

โครงการจะเริ่มต้นในปี 2566 ด้วยการทดสอบและพัฒนาตามด้วยการนําระบบไปใช้งานและดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบแบบอัตโนมัติ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Ceren Wende
หัวหน้าการตลาดและการสื่อสาร Volvo Autonomous Solutions
โทรศัพท์: + 46 31 322 4536
อีเมล: ceren.wende@volvo.com

เกี่ยวกับ Volvo Autonomous Solutions (V.A.S.)
โซลูชันการขนส่งอัตโนมัติที่นําเสนอโดย Volvo Autonomous Solutions ประกอบด้วยยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบขับเคลื่อนเสมือน โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น การดําเนินงาน การสนับส