โกลบอลไทมส์: สมาคมการขนส่งทางทะเล “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ซึ่งมีฐานอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน ขยายเส้นทางการขนส่งเรือเป็น 116 เส้นทาง ครอบคลุมท่าเรือ 131 แห่งทั่วโลก

ปักกิ่ง, 11 ก.ย. 2566 – สมาคมการขนส่งทางทะเลนานาชาติ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนตะวันออกของจีน ได้ประกาศเส้นทางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ 16 เส้นทางใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี โดยทําให้เส้นทางการขนส่งทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 116 เส้นทาง ซึ่งช่วยยืนยันห่วงโซ่อุปทานทางทะเลภายใต้ความริเริ่มแถบเส้นทางสายไหม

นอกจากนี้ องค์กรและบริษัทระหว่างประเทศอีก 13 แห่ง รวมถึง Piraeus Port Authority, Ghana Ports & Harbors Authority และ Aliyun ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมนี้ ในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือนานาชาติ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทําให้จํานวนสมาชิกสมาคมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 317 ราย

โจว จู้อี้ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลฝูเจี้ยน และประธานคณะกรรมการสภาประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า มณฑลฝูเจี้ยนเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี และเป็นพื้นที่หลักของเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

โจวเน้นย้ําว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเล” จะพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความริเริ่มแถบเส้นทางสายไหม และเขาสัญญาว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือ และนํานโยบายสนับสนุนเพิ่มเติมมาใช้

เฉิน จื่อผิง ประธานกลุ่มบริษัทท่าเรือมณฑลฝูเจี้ยน กล่าวในพิธีเปิดว่า ปี 2566 เป็นปีครบรอบ 5 ปีของ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ซึ่งได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากที่สมาคมนี้ได้ทําในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

“เส้นทางสายไหมทางทะเล” ได้รับการกําหนดให้เป็นโครงการสําคัญภายใต้ความริเริ่มแถบเส้นทางสายไหม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) ซึ่งหมายความว่าสมาคมนี้กําลังได้รับการยกระดับจากโครงการนําร่องเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับโลก” เฉินกล่าว

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จํานวนสมาชิก “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 317 ราย เส้นทางเรือที่ดําเนินการโดยสมาคมมีจํานวน 116 เส้นทาง ครอบคลุมท่าเรือ 131 แห่งใน 43 ประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมปีนี้ เส้นทางการขนส่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ได้ดําเนินการเรือขนส่งสินค้า 12,096 ลํา ช่วยอํานวยความสะดวกในการขนส่งตู้สินค้ามาตรฐานกว่า 14 ล้านตู้ สมาคมระบุ

ในเดือนมิถุนายน 2565 “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ได้เปิดเส้นทางเรือขนส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซพิเศษเส้นทางแรกของจีนที่เชื่อมต่อเซี่ยเหมินกับมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสามารถอํานวยความสะดวกในการขนส่งตู้สินค้ามาตรฐานได้ 30,000 ตู้ต่อปี มูลค่ากว่า 11,000 ล้านหยวน (1,520 ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายงานสีน้ําเงินสําหรับการก่อสร้าง “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ได้ถูกเปิดเผยในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสรุปความสําเร็จที่ได้บรรลุในช่วง 5 ปีที่ผ่าน