เทคโนโลยี Palantir: ความก้าวหน้าด้วย AI ในขณะที่รายได้ยังไม่แน่นอน

Palantir Technologies

บริษัท Palantir Technologies (NYSE: PLTR) ได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมาจากความคิดเห็นทั้งฝ่ายที่เชื่อมั่นว่ามันมีกําไรที่ดีขึ้น และฝ่ายที่กังวลว่าการเติบโตของรายได้กําลังชะลอตัวลง

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Palantir ได้เพิ่มความตื่นเต้นในตลาด แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของบริษัทในตลาด

หลังจากราคาหุ้นสูงสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ราคาหุ้น PLTR มีการถอยกลับ แต่ก็ยังมีการเติบโตถึง 134% ในปี 2566 แม้ว่าตลาด Nasdaq จะมีความผันผวน ขณะที่โลกการเงินรอคอยผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ของ PLTR ในวันที่ 2 พฤศจิกายน มีคาดการณ์กําไรต่อหุ้นปรับปรุง 6 เซนต์ แสดงถึงการเติบโตจากปีก่อน

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจในด้าน AI Palantir กําลังอยู่บนจุดเปลี่ยนเพื่อได้รับสัญญาจ้างใหญ่กับระบบสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) ซึ่งตามมาจากความร่วมมือในอดีตระหว่างวิกฤตโควิด-19 การได้สัญญาจ้างใหญ่มูลค่าประมาณ 595 ล้านดอลลาร์สหรัฐรออยู่ข้างหน้า นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเห็นว่า Palantir น่าจะเป็นผู้ชนะการประมูล

การเข้าสู่ธุรกิจ AI ของ Palantir (NYSE: PLTR) มีขนาดใหญ่โตโดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อการข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้าย และการทหาร แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือการเปลี่ยนทิศทางของบริษัทไปสู่ภาคธุรกิจต่างๆ เช่น สาธารณสุข พลังงาน และการผลิต

“แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์” ที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้อ้างว่ามีผู้ใช้งาน 150 ราย โดยจํานวนนี้เพิ่มขึ้น 50% ในเวลาเพียงเดือนเดียว

เพื่อแสดงความเชื่อมั่นในหุ้นของตนเอง บริษัทได้จัดสรรเงินทุนจํานวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้สําหรับซื้อคืนหุ้น PLTR แม้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันจะอยู่ต่ํากว่าสูงสุดตลอดกาลในเดือนมกราคม 2564 อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารที่ให้อํานาจควบคุมระยะยาวแก่ผู้ก่อตั้งด้วยสิทธิออกเสียงพิเศษนั้น เป็นข้อเสนอที่แตกต่าง

เพิ่มเติมจากการขยายธุรกิจหลากหลาย Palantir Technologies (NYSE: PLTR) ให้บริการแพลตฟอร์ม 3 แบบ ได้แก่ Palantir Gotham สําหรับหน่วยงานรัฐบาล Palantir Metropolis สําหรับหน่วยงานทางการเงิน และ Palantir Foundry สําหรับลูกค้าธุรกิจ กับรายได้ประมาณ 60% มาจากหน่วยงานรัฐบาล ความกดดันจากอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงในช่วงปีที่ผ่านมาจึงรุนแรง

กลยุทธ์การขยายธุรกิจของ Palantir Technologies เป็นไปตามทิศทางที่เห็นได้จากการดําเนินงานล่าสุด การซื้อกิจการร่วมทุนในญี่ปุ่น และการร่วมมือกับเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Microsoft และ IBM แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท แต่การต่อสัญญาจ้างใหญ่จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในอนาคตและความไม่แน่นอนที่ตามมาก็เป็นความท้าทาย

ขณะที่นักลงทุนมองถึงฐานทางเทคนิคของ Palantir ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์และคะแนนรวมก็เป็นสิ่งสําคัญ อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลเนื่องจากราคาหุ้น PLTR ลดลงต่ํากว่าเส้นเคลื่อนไหวเฉลี่ย 50 วัน