หุ้น Oracle ลดลงในขณะที่ลงทุนใน AI

Oracle Stock

บริษัท Oracle (NYSE:ORCL) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมโดย Larry Ellison ได้เห็นหุ้นของตนลดลงใกล้ร้อยละ 5 ในเดือนที่ผ่านมา ทั้งที่มีการลงทุนอย่างหนักใน AI ความพยายามของบริษัทในการนํา AI มาใช้ยังไม่ได้สะท้อนในผลการดําเนินงานทางการเงินตามที่นักลงทุนคาดหวัง คําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

เหตุผลหลักที่ทําให้ราคาหุ้นลดลงสามารถสรุปได้ดังนี้

การนํา AI ไปใช้งานต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้เดิม ตามที่ Pat Walravens นักวิเคราะห์จาก Citizens JMP Securities กล่าวว่า นี่เป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์การนําเทคโนโลยีมาใช้แสดงให้เห็นว่า การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI มักต้องใช้ความอดทน

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2024 ของ Oracle แสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เป็นอัตราลดลงจากร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2022 บริษัทได้นําเอาคุณลักษณะ AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาได้ ไปประยุกต์ใช้กับบริการซอฟต์แวร์ตามความต้องการ แต่ยังไม่เห็นผลบวกทางการเงิน

Jamie Meyers นักวิเคราะห์จาก Laffer Tengler Securities กล่าวว่า แม้ความตื่นเต้นจาก AI จะยังคงอยู่ แต่การใช้จ่ายทุนสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI กลับมีผลกระทบต่อเงินสดสุทธิ ซึ่งก็ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าบริษัทในระยะสั้น แต่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้อัตราการเติบโตสูงขึ้นในระยะยาว

แม้จะมีความท้าทาย แต่ Oracle ก็ได้รับความต้องการบริการมากขึ้นรวมถึงการใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง แต่ก็ยังประสบปัญหาในการรับจัดหาหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPUs) เพียงพอต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และการซื้อ Cerner ซึ่งเป็นบริษัทบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ด้วยมูลค่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก็มีปัญหาการปรับเปลี่ยนจากใบอนุญาตเป็นแบบสัญญาตามความต้องการ

การรวม Cerner เข้ากับ Oracle ก็ยังมีความท้าทาย และสัญญาระยะยาวมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับกระทรวงสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสหรัฐฯ ก็ประสบปัญหาและต้องปรับเปลี่ยนใหม่

แม้ว่าสถานการณ์ของ Oracle จะไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต แต่การลงทุนใน AI และด้านสุขภาพคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท แต่คําถามสําคัญคือว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และบริษัทจะสามารถดําเนินโครงการเหล่านี้ได้อย่างไร

บางนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลดลงล่าสุดของราคาหุ้น Oracle อาจเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการลงทุน เพราะแม้จะมีความท้าทายในระยะสั้น แต่ Oracle ถือว่ามีศักยภาพเติบโตและแนวโน้มที่ดีในปี 2024 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด

John DiFucci จาก Guggenheim ผู้ให้ความเห็นว่าควรซื้อหุ้น Oracle มองว่าบริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาได้ โดยย้ําว่าข้อมูลขนาดใหญ่และกําลังประมวลผลในคลาวด์จําเป็นต่อการทํางานของ AI

นักลงทุนจะต้องรอดูผลลัพธ์จากการลงทุนใน AI ของ Oracle ซึ่งคาดว่ารายได้จาก AI จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีงบประมาณ 2025 ตามที่ Brent Thill นักวิเคร