รายงานผลการดําเนินงานและการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ Coca-Cola

Coca-Cola Stock

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดเผยผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งสามารถเกินคาดการณ์ทั้งกําไรและรายได้ บริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากทั้งด้านกําไรและยอดขาย เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ Coca-Cola ยังได้ปรับประมาณการผลประกอบการของปี 2566

กําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 74 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 69 เซนต์ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่เอื้ออํานวยมีผลกระทบต่อกําไรเป็นลบ 4%

รายได้ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 11,953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินคาดการณ์ที่ 11,451 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ดั้งเดิมเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ของ Coca-Cola ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญจากส่วนงานส่วนใหญ่ ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ราคา/ส่วนผสม และการเพิ่มยอดขายน้ําตาล

หลังจากเปิดเผยผลการดําเนินงานเหล่านี้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 Coca-Cola สต็อกเพิ่มขึ้น 2.4% ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนเปิดทําการ สิ่งที่น่าสังเกตคือ หุ้น Coca-Cola ประสบการณะลดลง 13.2% ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่อุตสาหกรรมทั้งหมดประสบการณะลดลง 11.6%

ด้านปริมาณและราคา ยอดขายน้ําตาลเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่รายงาน ส่วนราคา/ส่วนผสมปรับปรุงขึ้น 9% การเติบโตของราคา/ส่วนผสมถูกขับเคลื่อนโดยมาตรการกําหนดราคา รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง

ยอดขายหน่วยเคสของ Coca-Cola เพิ่มขึ้น 2% ในไตรมาสที่สาม ด้วยอัตราการเติบโต 2% ในตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตในเม็กซิโกและญี่ปุ่น ตลาดกําลังพัฒนาและเจริญเติบโตก็มีอัตราการเติบโต 2% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตในอินเดียและฟิลิปปินส์

ด้านการประสบผลของกลุ่มสินค้า ปริมาณยูนิตเคสของเครื่องดื่มโซดาเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตในอเมริกาใต้และเอเชียแปซิฟิก เครื่องดื่มยี่ห้อ Coca-Cola มีอัตราการเติบโต 2% ส่วน Coca-Cola Zero Sugar เพิ่มขึ้น 3%

ปริมาณยูนิตเคสของน้ําผลไม้ นม และเครื่องดื่มพืชเพิ่มขึ้น 2% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เช่น fair life ในสหรัฐอเมริกา Santa Clara ในเม็กซิโก และ Minute Maid Pulpy ในจีน

ปริมาณยูนิตเคสของกลุ่มเครื่องดื่มน้ํา กีฬา กาแฟ และชา เพิ่มขึ้น 1% ในไตรมาสที่สาม Coca-Cola มีอัตราการเติบโตปริมาณ 1% ในกลุ่มเครื่องดื่มน้ํา เนื่องจากได้รับประโยชน์ในอเมริกาใต้ ส่วนเครื่องดื่มกีฬาเพิ่มขึ้น 3% ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของ Powerade ในอเมริกาใต้และ EMEA ธุรกิจกาแฟแสดงอัตราการเติบโต 6% ขับเคลื่อนโดยผลิตภัณฑ์ Costa coffee ที่แข