ระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดของ BLUETTI ช่วยให้เจ้าของบ้านในแคลิฟอร์เนียรับมือกับการสูญเสียรายได้ที่แพงจาก NEM3.0

37 BLUETTI's Latest ESS Helps California Homeowners Combat NEM3.0's Costly Revenue Losses

ลาสเวกัส, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2523 — ในวันที่ 14 เมษายน 2523 NEM 3.0 ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านโซลาร์ใน แคลิฟอร์เนีย โดยได้เปลี่ยนจากการให้เครดิตเท่ากับอัตราราคาไฟฟ้าครัวเรือนสําหรับการส่งออกกําลังไฟฟ้าจากโซลาร์ไปยังโครงสร้างอัตราตามเวลาใช้งาน แสดงว่าพลังงานโซลาร์ที่ขายให้กับเครือข่ายนอกช่วงเวลาระดับสูงจะได้รับผลตอบแทนต่ํากว่า ขณะที่พลังงานที่ขายในช่วงเวลาระดับสูงจะได้รับราคาสูงขึ้น ดังนั้นระบบโซลาร์สแตนด์อโลนจึงต้องใช้เวลากลับทุนนานขึ้น ผู้เช่าบ้านจึงมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการรวมระบบเก็บกักพลังงานไฟฟ้าเข้ากับระบบโซลาร์ของตนเพื่อลดต้นทุนและได้รับการชดเชยในการขายพลังงานกลับไปยังเครือข่าย

BLUETTI ซึ่งเป็นบริษัทผู้นําด้านระบบเก็บกักพลังงาน ได้ประกาศวิธีการรวมที่ครอบคลุมเพื่อรับมือกับระเบียบการชําระค่าไฟฟ้าแบบใหม่ของแคลิฟอร์เนีย หรือ “NEM 3.0” วิธีการนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบเก็บกักพลังงาน EP900 และ EP800 ของ BLUETTI ซึ่งสัญญาว่าจะสูงสุดการลงทุนกลับ (ROI) และเพิ่มอิสระด้านพลังงานของเจ้าของบ้าน

ระบบเก็บกักพลังงาน EP900 สําหรับใช้งานภายในและภายนอกเครือข่าย พร้อมตัวแปลงไฟฟ้า EP900 และชุดแบตเตอรี่ B500 ที่สามารถปรับแต่งได้ (2-4 แบตเตอรี่) สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 19.8 kWh และสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าได้สูงสุด 9,000 W ระบบนี้สามารถทํางานร่วมกับแผงโซลาร์หลายชนิด และสามารถเก็บพลังงานโซลาร์ส่วนเกินจากตอนกลางวันไว้ในแบตเตอรี่ และจ่ายไฟอัตโนมัติระหว่างช่วงราคาไฟสูง ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าราคาแพงอย่างมาก ผู้ใช้สามารถตั้งค่าระบบ EP900 ให้ขายพลังงานเกินที่เหลืออยู่กลับไปยังเครือข่ายระหว่างช่วงที่ได้รับการชดเชยสูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทนทางการเงิน

bluetti product photos 06 1 BLUETTI's Latest ESS Helps California Homeowners Combat NEM3.0's Costly Revenue Losses

สําหรับเจ้าของบ้านที่มีระบบโซลาร์ขนาดเล็กกว่า และไม่มีพลังงานเกินจํานวนมากที่จะขายกลับไปยังเครือข่าย ระบบเก็บกักพลังงาน EP800 ของ BLUETTI จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยมีราคาที่ดีกว่าและการติดตั้งง่ายกว่า ระบบ EP800 ใช้แบตเตอรี่ B500 เช่นเดียวกับ EP900 และสามารถขยายขนาดได้สูงสุด 19.8 kWh EP800 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บพลังงานโซลาร์ส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ระหว่างช่วงราคาไฟสูง ช่วยลดต้นทุนไฟฟ้าได้อย่างมาก EP800 ยังสามารถใช้เป็นแหล่งสํารองไฟฟ้าในกรณีขาดไฟฟ้าด้วย เมื่อเกิดการขาดไฟฟ้า EP800 จะเข้าทํางานภายใน 20 มิลลิวินาที ซึ่งรวดเร็วกว่าที่เจ้าของบ้านจะรู้ตัวว่าเกิดการขาดไฟฟ้า (ฟังก์ชัน UPS ของ EP900 เร็วกว่าที่ 10 มิลลิวินาที) ช่วยให้มีการจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง EP800 มีกําลังส่งสูงสุด 7,600 W และสามารถจ่ายไฟแรงดัน 120V และ 240V ช่วยให้สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ในครัวเรือนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เค