ผลตอบแทนพันธบัตรคลัง 5% ดึงดูดนักลงทุนหลากหลายกลุ่มท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

พันธบัตรคลัง

ความดึงดูดของเงินสดได้รับความสนใจอย่างมากมายข้ามตลาด ดึงดูดทุกคนตั้งแต่ครัวเรือนบุคคลจนถึงบริษัทจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ฝ่ายการเงินของบริษัท และอื่นๆ สาเหตุคือโอกาสอันไม่เคยปรากฏมาก่อนในการจับคู่ผลตอบแทน 5% ท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ

ด้วยเครื่องมือสภาพคล่องที่มีอัตราสูงสุดในรอบกว่ายี่สิบปี – ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้มาตรฐานของสหรัฐหรือหุ้น – สินทรัพย์กองทุนตลาดเงินได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ความหิวโหยสําหรับเครื่องมือที่มีสภาพคล่องสูง ผลตอบแทนสูงนี้ปรากฏชัดเจนที่สุดในตลาดพันธบัตรคลัง ซึ่งได้รับการไหลเข้าของเงินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในเพียงไตรมาสที่ผ่านมา

Thomas Simons นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Jefferies LLC กล่าวว่า “ความน่าดึงดูดของผลตอบแทนเหล่านี้หมายความว่าพันธบัตรคลังจะไม่อยู่กับตัวแทนจําหน่ายนาน มันน่าสนใจที่เห็นทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันถูกดึงดูดด้วยเหตุผลเดียวกัน”

ที่น่าสนใจคือ ตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์พบว่าสํารองพันธบัตรคลังลดลงเหลือ 45,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสําคัญจาก 116,000 ล้านดอลลาร์สถิติเมื่อเดือนกรกฎาคม ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้พันธบัตรคลังมีราคาแพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อส่วนต่างผลตอบแทนกับสวอปอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์การดําเนินการของธนาคารกลางสหรัฐ

บางกองทุนตลาดเงิน ไม่ได้จํากัดเฉพาะพันธบัตรคลัง กําลังรอเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นและสัญญาณเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น

เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐเตรียมพร้อมสําหรับการประชุมนโยบายในวันที่ 19-20 กันยายน ทุกสายตาจึงจับจ้องรายงานเงินเฟ้อที่จะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการปรับราคาเสถียรในอนาคต แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ แต่ตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับขึ้นหนึ่งในสี่จุดฐานในเดือนพฤศจิกายน

ก่อนวิกฤติปี 2008 การลงทุนที่เน้นเงินสดถือว่าทํากําไรได้ดี จนกระทั่ง Fed ตัดอัตราดอกเบี้ย คงอัตราไว้ใกล้ศูนย์เป็นเวลาเกือบทศวรรษ แต่หลังการระบาดใหญ่ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวกระโดดของ Fed ได้กระตุ้นความสนใจในสินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงเช่นพันธบัตรคลัง ให้เป็นช่องทางการลงทุนที่น่าดึงดูด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของธนาคาร

ผู้เล่นหลักในแนวโน้มนี้รวมถึง:

  • นักลงทุนรายย่อย: ด้วยผลตอบแทนพันธบัตรคลังที่พุ่งขึ้นเกิน 5% ในต้นปีนี้ – เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 – นักลงทุนรายย่อยกําลังกระจายการลงทุนจากบัญชีธนาคารไปยังหลักทรัพย์ระยะสั้น
  • ฝ่ายการเงินของบริษัท: บริษัทท