ทําไมวอลล์สตรีทยังมีมุมมองตลาดด้านล่างต่อหุ้นของ Palantir แม้ว่าจะมีการเติบโตถึง 155% ในปี 2566

Palantir Stock

Palantir Technologies (NYSE:PLTR) เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและ AI ที่ได้รับความสนใจเนื่องจากการเติบโตอย่างมากของราคาหุ้นในปี 2566 ขณะที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 155% ในปีนี้ แต่ก็มีการลดลง 18.8% จากระดับสูงสุด 52 สัปดาห์ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อหุ้น Palantir มีทั้งบวกและลบ ซึ่งมีสรุปประเด็นสําคัญดังนี้:

การเน้นด้าน AI ของ Palantir

Palantirกําลังลงทุนเพื่อพัฒนาด้าน AI โดยเฉพาะแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AIP) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก Palantirมีความร่วมมือและได้รับสัญญาจ้างเช่นสัญญามูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายขีดความสามารถด้าน AI และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องกับกองทัพบกสหรัฐฯ

ผลการดําเนินงานทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 2 Palantirสร้างรายได้ร้อยละ 57 จากลูกค้าภาครัฐซึ่งมีเสถียรภาพในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้รวมในไตรมาสเพิ่มขึ้น 13% เป็น 533 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกันที่มีกําไรตาม GAAP และบริษัทยังเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปี

มุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีมุมมองที่แตกต่างกันต่อภาพรวมระยะสั้นของ Palantir บางคนเชื่อว่าหุ้นอาจต้องแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนํา แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อมั่นในศักยภาพด้าน AI ตลาดใหม่ และแนวโน้มเติบโตข้ามภาคอุตสาหกรรม

ความเห็นรวมของนักวิเคราะห์

สําหรับไตรมาสที่ 3 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 16.4% เป็น 556.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ EPS 0.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับปี 2566 และ 2567 รายได้และ EPS คาดว่าจะเติบโตตามที่บริหารคาดการณ์ไว้ ความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ที่ “ถือ” โดยมีศักยภาพลดลงประมาณ 16% ตามราคาเป้าหมายเฉลี่ย

การประเมินมูลค่า

มูลค่าปัจจุบันของ Palantir สูงมาก โดยมีอัตราส่วนราคาต่อรายได้ 18 และอัตราส่วนราคาต่อกําไร 60 ตามการคาดการณ์การเติบโตในปี 2567

สรุปได้ว่า Palantirกําลังเน้นการลงทุนในด้าน AI และมีความร่วมมือที่อาจสนับสนุนการเติบโตระยะยาว แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีใหม่ที่ยังมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและพิจารณามุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลการดําเนินงานของหุ้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ในตลาด AI