ตลาดเสริมอาหารจะเติบโตขึ้น 61.4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2022 ถึง 2027 การรับประทานอาหารอย่างมีสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นแรงผลักดันสําคัญต่อการเติบโตของตลาดเสริมอาหาร – Technavio

22 12 Dietary Supplements Market to grow by USD 61.4 billion between 2022 to 2027, Increasing adoption of healthy eating habits is notably driving the dietary supplements market. - Technavio

นิวยอร์ก, 23 ก.ย. 2023 — มูลค่าตลาดเสริมอาหาร คาดว่าจะเติบโตขึ้น 61.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 ตามที่ Technavio รายงาน โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 8.16% ในช่วงเวลาดังกล่าว การรับประทานอาหารอย่างมีสุขภาพมากขึ้นนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันตลาดเสริมอาหารให้เติบโต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเช่นความไม่ไว้วางใจของผู้บริโภคที่เกิดจากการตลาดที่บิดเบือนข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด ตลาดแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ (วิตามิน ผลิตภัณฑ์ผสม กรดไขมัน พรอไบโอติกส์ และอื่นๆ) ช่องทางการจัดจําหน่าย (ออฟไลน์และออนไลน์) และภูมิศาสตร์ (เอเชียแปซิฟิก เหนืออเมริกา ยุโรป อเมริกาใต้ และตะวันออกกลางและแอฟริกา) Technavio ให้รายงานสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับขนาดตลาดและการคาดการณ์พร้อมวิธีการวิจัย รายงานตัวอย่าง PDF ฟรีพร้อมให้ดาวน์โหลด


Technavio has announced its latest market research report titled Global Dietary Supplements Market

การวิเคราะห์ตามส่วนตลาดที่สําคัญ
ส่วนตลาดวิตามินมีความสําคัญอย่างมากในช่วงเวลาทํานาย ส่วนตลาดนี้มีความจําเป็นในการรักษาสุขภาพที่ดี เนื่องจากการขาดวิตามินอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่างๆ มีความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสําคัญของวิตามินในการรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินดีสูงในสแกนดิเนเวีย เนื่องจากการขาดวิตามินดีเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความผิดปกติเช่นกระดูกพรุนและภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดจากการขาดแคลเซียม เหล็ก และสังกะสี ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงคาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตของส่วนตลาดนี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดโดยรวมในช่วงเวลาทํานาย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเด่นที่สําคัญและจุดสําคัญของส่วนตลาดต่างๆ รวมถึงผลกระทบในปีต่อๆ ไป ดูรายงานตัวอย่าง PDF ฟรี

การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์

เอเชียแปซิฟิก จะมีอัตราการเติบโตสูงในช่วงเวลาทํานาย คาดว่าจะมีส่วนแบ่งการเติบโตรวมประมาณ 51% ของตลาดโดยรวม

บริษัทชั้นนํา
ตลาดเสริมอาหารมีการแข่งขันสูง บริษัทต่างๆ ใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบอินทรีย์และอนินทรีย์เพื่อแข่งขันในตลาด รายงานวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในตลาดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ รวมถึง:
Abbott Laboratories, Amway Corp., Archer Daniels Midland Co., Arkopharma Laboratories, Bayer AG, Carlyle Nutritionals LLC, Glanbia plc, Haleon Plc, Herbalife International of America Inc., Natures Sunshine Products Inc., Natures Way Products LLC, NOW Health Group Inc., Nu Skin Enterprises Inc., NutriGold Inc., Orgenetics Inc., Pfizer Inc., Reckitt Benckiser Group PLC, Sanofi SA, Suntory Holdings Ltd., Otsuka Holdings Co. Ltd

  • ดูรายงานตัวอย่