ตลาดเรือยอชต์จะเติบโตขึ้น 3.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 | ความนิยมในการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นการเติบโตของตลาด -Technavio

นิวยอร์ก, 14 ก.ย. 2566 — คาดว่าตลาดเรือยอชต์จะเติบโตขึ้น 3.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 6.71 ตลาดเรือยอชต์มีการแบ่งส่วนตลาดเนื่องจากมีบริษัทระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายแห่ง บริษัทชั้นนําบางแห่งที่มีข้อเสนอสําหรับตลาดเรือยอชต์ ได้แก่ Alexander Marine International Co Ltd., Azimut Benetti SpA, Cantieri Navali Codecasa Tre SpA, Dalian Wanda Group, Damen Shipyards Group, Feadship Holland BV, Fincantieri Spa, Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbH, Fr. Lurssen Werft GmbH, Heesen Yachts Sales BV, Horizon Yacht USA, KPS Capital Partners LP, Oceanco SAM, Overmarine Group Spa, Palmer Johnson, Palumbo Group Spa, Sanlorenzo Spa, THE ITALIAN SEA GROUP SpA, Viking Yacht Co. และ Westport Yachts รายงานนี้ให้รายชื่อบริษัททั้งหมด กลยุทธ์ของบริษัทเหล่านั้น และการพัฒนาล่าสุด ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีก่อนซื้อ


Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดของบริษัทในชื่อ ตลาดเรือยอชต์ระดับโลก 2023-2027

ข้อเสนอของบริษัท:

  • Alexander Marine International Co Ltd. – บริษัทมีการเสนอขายเรือยอชต์ เช่น azimut grande tri-deck, 37 Legend Ocean Alexander และ 35 Revolution Ocean Alexander
  • Azimut Benetti SpA – บริษัทมีการเสนอขายเรือยอชต์ เช่น seadeck 6 และ seadeck 7
  • Cantieri Navali Codecasa Tre SpA – บริษัทมีการเสนอขายเรือยอชต์ เช่น Amels 80, Amels 60 และ Seaxplore 60
  • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและข้อเสนอของพวกเขา – ซื้อรายงาน!

โดยภูมิศาสตร์ ตลาดแบ่งออกเป็น ยุโรป, อเมริกาเหนือ, เอเชียแปซิฟิก, อเมริกาใต้ และ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา ยุโรป จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

  • ยุโรป คาดว่าจะมีส่วนร่วมร้อยละ 34 ในการเติบโตของตลาดโลกในช่วงประมาณการ ความต้องการเรือยอชต์ในยุโรป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแนวชายฝั่งที่ยาวมากของภูมิภาค การรวมตัวของบุคคลที่มีฐานะดีเป็นจํานวนมาก และสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยต่อกิจกรรมทางน้ํา ความต้องการหลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของการตกปลาและกิจกรรมทางน้ําอื่นๆ เช่น สกีน้ํา ดําน้ํา และว่ายน้ําในประเทศยุโรป นอกจากนี้ จากแนวโน้มที่หันมาให้ความสําคัญกับความสนุกสนานและกิจกรรมนันทนาการ เช่น สกีน้ํา ดําน้ํา และว่ายน้ํา ทําให้ตลาดเรือยอชต์จะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในช่วงปี 2017-2022 ปัจจัยหลักที่ผลักดันความต้องการเรือยอชต์คือนักท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญมากขึ้นกับการเดินทางหรูหรา การบริการส่วนตัว และการท่องเที่ยวพิเศษ ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้ในช่วงประมาณการ