ตลาดรถยนต์สําหรับพื้นที่กว้าง จะมีมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ในปี 2575 ที่อัตราการเติบโตร้อยละ 5.5: Allied Market Research

IstockPhoto Tero Vesalainen Utility Terrain Vehicle Market to Reach $1.8 Billion, Globally, by 2032 at 5.5% CAGR: Allied Market Research

ความต้องการยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูง (utility terrain vehicles – UTVs) จากหลายอุตสาหกรรม เช่น เกษตรกรรม การก่อสร้าง ฯลฯ และกระแสของผู้บริโภคที่มีความต้องการกิจกรรมนอกเหนือทาง เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้ตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูงของโลกเติบโตต่อไปในช่วงระยะเวลาคาดการณ์จาก พ.ศ. 2566 – 2575. ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกคาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดใน พ.ศ. 2575.

วิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 — Allied Market Research ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง “ตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูง ขนาด ส่วนแบ่งตลาด และการวิเคราะห์แนวโน้มตามภูมิภาค: โอกาสทางธุรกิจและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2575” ตามที่รายงาน Allied Market Research ระบุว่า ตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูงของโลกมีมูลค่า 1,000 ล้านบาทในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่า 1,800 ล้านบาทในปี 2575 โดยอัตราการเติบโตรวมต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 5.5% ระหว่างปี 2566-2575.

Allied_Market_Research_Logo

ดาวน์โหลดตัวอย่างหน้า – https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/3141

ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเติบโต

ความต้องการกิจกรรมนอกเหนือทางของผู้คนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง เกษตรกรรม และอื่นๆ ก็เริ่มใช้ยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูง (UTVs) ในระดับโลกมากขึ้น เหตุผลเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูงเติบโตต่อไปในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

ผู้นําตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูง:

 • Yamaha Motor Co., Ltd.
 • CFMOTO Powersports Inc.
 • Textron Inc.
 • Deere & Company
 • KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
 • Suzuki Motor Corporation
 • KUBOTA Corporation
 • Hisun Motors Corp., Ltd.
 • Honda Motor Co., Ltd.
 • Polaris Industries Inc.
 • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
 • BRP Inc.

รายงานนี้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ผู้นําตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูงของโลก โดยแสดงกลยุทธ์ต่างๆ ที่บริษัทเหล่านี้ใช้เพื่อขยายตลาดและรักษาความได้เปรียบในภูมิภาคต่างๆ

สั่งซื้อรายงานฉบับเต็ม – https://www.alliedmarketresearch.com/utility-terrain-vehicle-market/purchase-options

ข้อมูลสรุปรายงานตลาดยานพาหนะสําหรับการใช้งานภายในพื้นที่สูง:

ขอบข่ายรายงาน

รายละเอียด

ระยะเวลาคาดการณ์

พ.ศ. 2566-2575

ปีฐาน

พ.ศ. 2565

มูลค่าตลาดในปี 2565

1,000 ล้านบาท

มูลค่าตลาดในปี 2575

1,800 ล้านบาท

CAGR

5.5 %

หน้าในรายงาน