ซาเฟเลนฮีลท์แคร์เพิ่มพูนทักษะและการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับชีวิต

front view smiley woman girl cooking

(SeaPRwire) –   บริษัท Safelane Healthcare ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความพิการที่สําคัญในเมลเบิร์นและซิดนีย์ ได้สนับสนุนให้มีการนําเงินสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมไปใช้อย่างเหมาะสม

เมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย 29 ธันวาคม 2566  – บริษัท Safelane Healthcare ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความพิการที่สําคัญระดับชาติ ได้มุ่งมั่นที่จะใช้งบประมาณสนับสนุนของ NDIS ไปอย่างเหมาะสม โดยตรวจสอบความแม่นยําและปฏิบัติตามแนวทางของ NDIS

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและฝึกอบรม: การพัฒนาทักษะและฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดราคาและขีดจํากัดราคาของ NDIS ในรหัส 15_037 เป็นรูปแบบพิเศษของงบประมาณที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของผู้เข้ารับบริการในการอิสระและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

งบประมาณนี้มีความสําคัญในการช่วยให้ผู้เข้ารับบริการบรรลุเป้าหมายตามแผน NDIS ของตน

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมคือการสอนทักษะใหม่ๆ แก่ผู้เข้ารับบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อส่งเสริมความอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่ต้องพึ่งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การพัฒนาทักษะและฝึกอบรมรวมถึง:

– การปฏิบัติงานบ้าน

– การใช้ระบบขนส่งมวลชน

– การนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

– การเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิ่น

– การเตรียมและปรุงอาหาร

สิ่งที่การพัฒนาทักษะและฝึกอบรมไม่ได้รวมถึง: สิ่งสําคัญคืองบประมาณดังกล่าวไม่สามารถใช้เพื่อค่าสนับสนุนหลัก งบประมาณนี้จัดสรรเฉพาะสําหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะและไม่ควรใช้เพื่อชดเชยงบประมาณสนับสนุนหลักที่หมดไป สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของ NDIS ได้ที่ .

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง: Safelane Healthcare ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแนวทางของ NDIS อย่างเคร่งครัด ใบแจ้งหนี้ที่ดูผิดปกติเช่นเรียกเก็บค่าบริการปกติ จํานวนชั่วโมงที่เกินไป หรือบริการหลายวันในสัปดาห์จะถูกตรวจสอบ

เพื่ออํานวยความสะดวกในการอนุมัติ Safelane Healthcare แนะนําให้ระบุชั่วโมงที่ทํางานพร้อมกับทักษะ/กิจกรรมที่สอนไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วย

บริษัท Safelane Healthcare สามารถช่วยได้อย่างไร: ในความพยายามที่น่าชื่นชมเพื่อแก้ไขความต้องการด้านการพัฒนาทักษะของบุคคลพิการ Safelane Healthcare ภูมิใจที่จะประกาศโครงการฝึกอบรมและคอร์สพัฒนาทักษะที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการของชุมชนดังกล่าว โครงการนี้มุ่งมั่นเพื่อให้บุคคลพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและมีอาชีพที่ยั่งยืน. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือโปรดติดต่อ Safelane Healthcare ที่ 1300 10 9333 หรือทางอีเมล . เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Safelane Healthcare มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้เข้ารับบริการ ผู้แทน โคออร์ดิเนเตอร์สนับสนุน และผู้ให้บริการในการเข้าใจรายละเอียดของงบประมาณ NDIS ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การใช้ทรั

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ