คาดว่ารายได้ไตรมาสที่ 4 ของแอปเปิลจะลดลงเนื่องจากยอดขาย Mac และ iPad ชะลอตัว

Apple Stock

ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของบริษัท Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ที่จะประกาศในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากยอดขาย Mac และ iPad ที่ชะลอตัวลง เช่นเดียวกับการชะลอตัวของกลุ่มบริการ

Apple คาดการณ์ว่ายอดขาย Mac และ iPad ในไตรมาสนี้จะลดลงอย่างมากถึงสองหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน

ตามข้อมูลของเรา ยอดขายที่คาดการณ์ของ Mac และ iPad ในไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชีจะอยู่ที่ 7.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนถึงร้อยละ 31.5 และ 18.8

เราคาดการณ์ว่าจะมียอดจําหน่าย Mac ประมาณ 6 ล้านเครื่อง และ iPad ประมาณ 14.3 ล้านเครื่องในช่วงระยะเวลานี้

ตลาด Mac น่าจะได้รับผลกระทบจากความต้องการส่วนบุคคลที่อ่อนแอลงสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายงานล่าสุดของ Gartner พบว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 (สิ้นสุดเดือนกันยายน) ตลาด PC มียอดจําหน่ายลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ด้วยยอดจําหน่ายรวม 64.279 ล้านเครื่อง PC

ยอดจําหน่ายของผู้ผลิตใหญ่ๆ เช่น Apple, Lenovo และ Dell Technologies ลดลงร้อยละ 24.2, 4.4 และ 14.2 ตามลําดับ ผู้ผลิตเดียวที่มียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นคือ HP ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 6.4

Lenovo ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งอยู่ที่ร้อยละ 25.1 ตามมาด้วย HP ร้อยละ 21 ส่วน Dell มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 16.1 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023

ส่วนแบ่งการตลาดของ Apple ลดลงจากร้อยละ 11.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 เป็นร้อยละ 9.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023

โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มธุรกิจนอก iPhone ของ Apple ได้แก่ Mac, iPad และ Wearables น่าจะมียอดขายลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี

ตามข้อมูลของเรา คาดการณ์ว่ายอดขาย Wearables, Home & Accessories จะลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประมาณ 9.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความเร็วในการเติบโตของบริการชะลอตัวสร้างความกังวล

การพึ่งพาบริการเป็นแหล่งรายได้เติบโตหลักของ Apple ได้ก่อให้เกิดความกังวล กลุ่มธุรกิจนี้ซึ่งรวมถึงรายได้จาก App Store, Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ และ Apple Card มีสัดส่วนรายได้ถึงร้อยละ 25.9 ของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ของปีบัญชี 2023

แม้ธุรกิจหลักของ Apple จะเน้นการขาย iPhone แต่กลุ่มบริการก็เป็นแหล่งรายได้สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งของบริษัท

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีบัญชี Apple มีผู้ใช้บริการจ่ายค่าบริการมากกว่า 1,000 ล้านรายทั่วโลก ซึ่งจํานวนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสถัดไป เนื่องจากฐานผู้ใช้อุปกรณ์ Apple ที่ขยายตัวและความนิยมของแอปเช่น Apple TV+ เพิ่มมากขึ้น

Apple คาดการณ์ว่ายอดขายบริการจะเติบโตเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ยอดขายบริการในไตรมาสที่สามเติบโตร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 21.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ