APEC 2022 ประธานาธิบดีเวียดนาม-ภริยาถึงไทยแล้ว ประยุทธ์โผล่รับดอนเมือง

นายเหงวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม พร้อมด้วยภริยา นางเจิ่น ถิ เหงวียต ทู เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานครเมื่อวันพุธ (16 พ.ย.) ด้วยเครื่องบินสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ส

ประธานาธิบดีเวียดนามมีกำหนดร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) 2022 ในวันศุกร์และเสาร์นี้ (18-19 พ.ย.)

การเดินทางมาถึงครั้งนี้ มีนายกรัฐมนตรีของไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วยภริยา นางนราพร จันทร์โอชา และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มารอต้อนรับ

หลังจากลงจากเครื่องบินแล้ว มีการมอบหนังสือเล่มหนึ่ง จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศและคู่สมรส ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งจากทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกของเอเปค