ไม่รอด! อัยการสั่งฟ้อง “ดีเจแมน-ใบเตย” คดี Forex-3D คุมตัวส่งฟ้องศาลอาญา

ตามที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้นัดผู้ต้องหา อันประกอบด้วย ดีเจแมน พัฒนพล ผู้ต้องหาที่ 1, ใบเตย สุธีวัน ผู้ต้องหาที่ 2, นายฉัตรชัย ผู้ต้องหาที่ 5, นายธีร์ภัสกร ผู้ต้องหาที่ 7, นายสุรนาถ ผู้ต้องหาที่ 8 และ นายอายุวัต ผู้ต้องหาที่ 12 มาเพื่อทราบนัดและฟังคำสั่งของพนักงานอัยการ ในคดีพิเศษที่ 273/2565 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้ง โดยประกาศแพร่ข่าว ด้วยสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

สำนักงานคดีพิเศษ ได้แจ้งคำสั่งฟ้องแก่ผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ตามข้อกล่าวหา และได้ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้ง โดยประกาศแพร่ข่าวด้วยสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ต่อไป