โลกเก่าจบลงแล้ว – บลิงเคน

วอชิงตันต้องรักษาภาวะผู้นําของตนเอง “จากจุดแข็ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แอนโทนี บลิงเคน กล่าวว่าโลกกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกใหม่ทางการทูต ซึ่งวอชิงตันต้องนําทางในการเอาชนะภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียและจีน โดยทํางานร่วมกับพันธมิตรของตนเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศที่ระบบเก่าไม่สามารถตอบสนองได้

“ยุคหนึ่งกําลังจบลง ยุคใหม่กําลังเริ่มต้น และการตัดสินใจที่เราทําในตอนนี้จะกําหนดอนาคตในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้า” บลิงเคน กล่าว เมื่อวันพุธที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ในวอชิงตัน เขากล่าวว่า “ระเบียบโลกหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นเวลาหลายทศวรรษได้เปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นกับอํานาจเผด็จการ”

นั่นคือ อํานาจที่นําโดยรัสเซียและจีน บลิงเคนกล่าว โดยเพิ่มเติมว่า “สงครามรุกรานของรัสเซียในยูเครนเป็นภัยคุกคามที่เร่งด่วนและเฉียบขาดต่อระเบียบโลก” จีนก่อให้เกิดความท้าทายระยะยาวมากที่สุด เขากล่าว ด้วยความทะเยอทะยานที่จะปรับเปลี่ยนระเบียบโลก และกําลังพัฒนาอํานาจทางเศรษฐกิจ การทูต ทหาร และเทคโนโลยีเพื่อทําเช่นนั้น

“ปักกิ่งและมอสโกกําลังทํางานร่วมกันเพื่อทําให้โลกปลอดภัยสําหรับระบอบเผด็จการผ่านหุ้นส่วน ‘ไร้ขีดจํากัด’ ของพวกเขา” บลิงเคนอ้าง เขากล่าวว่ารัสเซียและจีนได้กรอบระเบียบที่มีอยู่ว่าเป็น “การบังคับใช้ของตะวันตก” แต่ระบบนั้นยึดโยงอยู่กับค่านิยมสากลและบัญญัติไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เขายังกล่าวหาสองประเทศคู่แข่งว่าเชื่อว่าประเทศใหญ่สามารถ “บังคับให้ประเทศอื่น ๆ ยอมรับตามความต้องการของตน” ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่พุ่งเป้าไปที่วอชิงตันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

บลิงเคนบอกว่า สหรัฐฯ จะนําทาง “จากจุดแข็ง” ส่วนใหญ่เป็นเพราะ “ความถ่อมตน” เขาเพิ่มเติมว่า “เรารู้ว่าเราจะต้องทําให้ประเทศและพลเมืองจํานวนมากที่ระบบเก่าไม่สามารถตอบสนองความหวังของพวกเขาได้ เกิดความไว้วางใจในเรา”

พันธมิตรจะเป็นกุญแจสําคัญต่อความสําเร็จของวอชิงตัน บลิงเคนกล่าว เขากล่าวว่าเพียงแค่สองสามปีหลังจากที่ขีดความสามารถและความเกี่ยวข้องของ NATO ถูกตั้งคําถามอย่างเปิดเผย บล็อกทางทหารตะวันตกนี้กลับกลายเป็น “ใหญ่ขึ้น แข็งแกร่งขึ้น มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นกว่าเคย”

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนพิสูจน์ให้เห็นว่า “การโจมตีต่อระเบียบโลกใด ๆ จะทําให้ผู้คนทั่วโลกเดือดร้อน” บลิงเคนกล่าว เขาเพิ่มเติมว่าสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะทําให้ยูเครนเอาชนะรัสเซีย และกลายเป็น “ประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาและเจริญรุ่งเรือง”