เวลาที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกจะยกเลิกการบวชเพศบริสุทธิ์ – บิชอปสวิส

บิชอปสวิสเรียกร้องให้คริสตจักรโรมันคาทอลิกยกเลิกข้อบังคับเรื่องการอยู่โสด

ประธานสภาบิชอปสวิสกล่าวว่า คําปฏิญาณรักษาความบริสุทธิ์ “ไม่เป็นที่เข้าใจของสังคมในปัจจุบัน” เฟลิกซ์ กเมอร์ อ้างเหตุผล

หลังการศึกษาพบกรณีการล่วงละเมิดทางเพศโดยบาทหลวงมากกว่า 1,000 กรณีนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ประธานสภาบิชอปสวิสเรียกร้องให้วาติกันยกเลิกกฎเรื่องการอยู่โสด และพิจารณาอนุญาตให้มีบาทหลวงหญิง

“การอยู่โสดหมายความว่าฉันพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับพระเจ้า แต่ฉันเชื่อว่าสังคมในปัจจุบันไม่เข้าใจในสัญลักษณ์นี้อีกต่อไป” บิชอปเฟลิกซ์ กเมอร์ กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Neue Zurcher Zeitung เมื่อวันเสาร์

“ถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกการอยู่โสด” เขากล่าวต่อ และเสริมว่า “ฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะจินตนาการถึงบาทหลวงที่สมรสแล้ว”

คริสตจักรโรมันคาทอลิกห้ามบรรดานักบวชที่จะแต่งงานหรือมีกิจกรรมทางเพศใดๆ แม้ว่าวาติกัน ยอมรับ ในปี 2019 ว่ากฎเหล่านี้ถูกละเมิดบ่อยครั้งจนมีกฎลับชุดหนึ่งระบุรายละเอียดวิธีจัดการกับกรณีที่บาทหลวงมีบุตร

ภายใต้ข้อบังคับเข้มงวดของคริสตจักร การล่วงละเมิดมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนนี้ การศึกษาที่สภาบิชอปสวิสว่าจ้าง เปิดเผย ว่ามีกรณีการล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกกล่าวหากว่า 1,000 กรณี ที่เกี่ยวข้องกับบรรดานักบวช เกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1950 ถึงปัจจุบัน รายงานพบว่ามีผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการล่วงละเมิด 510 ราย และเหยื่อสามในสี่เป็นผู้เยาว์

คริสตจักรปกป้องบรรดานักบวชที่ถูกกล่าวหาโดยการโอนย้ายพวกเขาไปยังเขตอํานาจศาลอื่น บางครั้งก็ต่างประเทศ การศึกษานี้เปิดเผย

กเมอร์ กล่าวว่าเขา“จะวิ่งเต้นที่โรมให้คริสตจักรกระจายอํานาจ” โดยอ้างว่าอัครสังฆมณฑลแต่ละแห่งควรได้รับอนุญาตให้กําหนดกฎของตนเองเกี่ยวกับการอยู่โสดและการอนุมัติให้มีบาทหลวงหญิง นอกจากนี้ สภาบิชอปสวิสยังประกาศว่าจะจัดตั้งศาลอาญาและวินัยเพื่อสอบสวนและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดที่ถูกกล่าวหา

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศาลนี้จะทําให้สภาบิชอปสวิสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับวาติกัน เนื่องจากกฎหมายคานอนไม่อนุญาตให้มีกระบวนการเช่นนี้

ในปี 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสัญญาว่าจะปราบปราม “ความชั่วร้ายทําลายล้าง” ของการล่วงละเมิดทางเพศภายในคริสตจักร และออกคําสั่งให้บรรดาบาทหลวงและสมาชิกคณะนักบวชรายงานกรณีที่สงสัยว่าเป็นการล่วงละเมิด อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาถูกกล่าวหาว่ายอมให้เกิดการล่วงละเมิดโดยบรรดานักบวชระดับสูง รวมถึง คาร์ดินัลธีโอดอร์ แม็คคาร์ริค ที่เป็น “ที่ปรึกษาที่ไว้วางใจ” ของพระองค์