เดนท์สุ จับมือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เปิดตัวโครงการ ‘เดนท์สุ อัลฟ่า’

กลุ่มบริษัทเดนท์สุ จับมือร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ประกอบด้วย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ‘เดนท์สุ อัลฟ่า’ จุดประกายความรู้และทักษะให้กับเหล่านักศึกษาปี 3 และปี 4 กว่า 100 คนเพื่อแนะแนวทางก้าวสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ Advertising Agency พร้อมเฟ้นหาเหล่านิวเจนเนอเรชั่น Young Talents รุ่นใหม่ เข้ามาติวเข้มเรียนรู้ทักษะการทำงานที่เข้มข้นในองค์กร ร่วมกับบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านสายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  มีเดีย (Media) สื่อสร้างสรรค์ (Creative) และ Business Transformations (bx) ในด้านการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า (cx) Digital Transformation (dx) และ การสร้างประสบการณ์ด้านสื่อโฆษณาครบวงจร (ax) เป็นต้น

“จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค The Next Normal ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารและโฆษณา เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต ทำให้องค์กรต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นหัวใจหลัก เพื่อขับเคลื่อนองค์กร และระบบนิเวศทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางเดนท์สุ 2030 ที่พุ่งเป้าหมายบูรณาการพลังที่ผสมผสานระหว่างบุคคลากร ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบข้อมูล สื่อ และ นวัตกรรมเทคโนโลยี เข้ารวมกัน เพื่อสร้างโซลูชั่นการเปลี่ยนแปลง ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจ องค์กร และกลุ่มอุตสาหกรรมให้บรรลุผลสำเร็จพร้อมผลักดันศักยภาพของคุณรุ่นใหม่ให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด” คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Group Chief Marketing Officer-Brand Innovation กลุ่มเดนท์สุ

กลุ่มบริษัทเดนท์สุ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตบุคคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ทำการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศกว่า 10 สถาบัน จัดตั้งโครงการ ‘เดนท์สุ อัลฟ่า’ (dentsu ALPHA Young Talent Program) โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะจุดประกายทักษะ และ ติดอาวุธความรู้ สร้างความเข้าใจของการบูรณาการภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับ นิสิต และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมได้เตรียมความพร้อมการพัฒนาตนเองมุ่งสู่เส้นทางความสำเร็จเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของธุรกิจสื่อและโฆษณาในอนาคตได้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งกิจกรรม Workshop ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 True Digital Academy โดยภายในกิจกรรม workshop  ได้มีการเชิญกูรูชั้นนำ ผู้บริหารที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวงการเอเจนซี่โฆษณา พร้อมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแบ่งปันมุมมองใหม่ๆ ความรู้ที่สำคัญ และแชร์ประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ Attention Economy Trends, Creative Technology, Brand Communications และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม workshop

ยิ่งไปกว่านั้นนิสิตและนักศึกษาจะได้รับโอกาสพิเศษเข้าร่วมโครงการติวเข้ม พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากทางเดนท์สุ ที่จะเฟ้นหาสุดยอดผู้เข้าร่วมกิจกกรมที่มีศักยภาพสูง  เปิดโอกาสให้มามีส่วนร่วมในการประยุกต์ทักษะความรู้จากโครงการมาเข้าคอร์สพิเศษเพื่อรับการแนะนำอย่างใกล้ชิดจากบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทเดนท์สุ และบริษัทในเครือฯ ในกิจกรรมถัดไปอีกด้วย

“โครงการเดนท์สุ อัลฟ่ามีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาด และสื่อดิจิทัล ร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมให้กับคลื่นลูกใหม่เข้ามาต่อยอดความสำเร็จให้แก่อุตสาหกรรมวงการสื่อและโฆษณาของประเทศไทย พร้อมยกระดับระบบนิเวศทางธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป” คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Group Chief Marketing Officer-Brand Innovation กลุ่มบริษัทเดนท์สุ กล่าวทิ้งท้าย

[Advertorial]