เข้าโหมดเลือกตั้ง! กกต. เผยหาเสียงได้ตั้งแต่ 24 ก.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งเมื่อวันศุกร์ (16 ก.ย.) ว่าวันที่ 24 ก.ย. นี้จะเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรเหลืออายุ 180 วัน เท่ากับว่าพรรคการเมืองต่างๆ จะสามารถหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้แล้ว

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ขณะใกล้ถึงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร”

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 68 บัญญัติเอาไว้ว่าการหาเสียงสามารถทำได้ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรเหลืออายุ 180 วัน จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง แต่ถ้าเป็นกรณีการยุบสภาฯ นั้นสามารถหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภา จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ กกต. ระบุว่า การหาเสียงดังกล่าวจะต้องทำตามมาตรา 73 ของกฎหมายฉบับนี้ด้วย ซึ่งมาตรานี้มีใจความว่าห้ามซื้อเสียง ด้วยการจูงใจหรือเสนอว่าจะให้เงินหรือสิ่งที่ตีมูลค่าเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

หากไม่มีการยุบสภาเสียก่อน คาดว่าจะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะมาถึงในเดือน มี.ค. นี้

ช่วงที่ผ่านมา พบว่าหลายพรรคก็เริ่มขยับตัวพร้อมต่อการเลือกตั้งสมัยหน้าแล้ว หนึ่งในนั้นคือ พรรคเพื่อไทย ที่มีการปราศรัยในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรค

ส่วนเมื่อไม่นานมานี้ ก็เริ่มเห็นท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลที่วิจารณ์การทำงานของกันและกันบ่อยครั้ง อย่างเช่น สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับราคายางพารา ที่ตกต่ำมากในขณะนี้