เขตบางรัก แจงร้านกัญชาเปิดหน้าโรงเรียน พบขาย “กัญชง” มีใบอนุญาตจาก สธ.

สำนักงานเขตบางรัก ชี้แจงกรณีพบร้านกัญชาเปิดใกล้สถานศึกษาในซอยคอนแวนต์

สำนักงานเขตบางรัก ชี้แจงกรณีพบร้านกัญชาเปิดใกล้สถานศึกษาในซอยคอนแวนต์ ผ่านทางเทาง สำนักงานเขตบางรัก ได้หมั่นตรวจสอบการจำหน่าย ‘อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง’ บริเวณสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขต ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นกรอบอำนาจหน้าที่ที่ทางเขตฯ ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว พบว่ามีการจำหน่ายในส่วนของดอกและน้ำมันกัญชง ซึ่งมิได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายภายในร้านแต่อย่างใด และทางร้านได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ออกให้โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นความเหมาะสมของการตั้งร้านใกล้กับสถานศึกษานั้น ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยจะทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตต่อไป