อิสราเอลกระทําตัวเสมือนเด็กที่เกลียดชังของตะวันตก – เออร์โดอัน

Preview ผู้นําตุรกี เรเจป ไตยิป เออร์โดอัน ได้กล่าวหาว่ากลุ่มตะวันตกมีความเป็นสองหน้าในการตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาส
อ่านบทความเต็ม