อัพเกรดสมองไวให้ลูกน้อย ด้วยสฟิงโกไมอีลินในขวบปีแรก

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไว ทำให้เด็กต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้ทัน เพราะสมองที่ไว เป็นหนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จของลูกน้อยในอนาคต

ยิ่งมีสมองไว ลูกยิ่งไปได้ไกล” เด็กที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี โดยเฉพาะการปรับตัวพร้อมเรียนรู้ให้รวดเร็ว เพื่อให้ลูกน้อยสามารถสะสมความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถต่อยอดเป็นทักษะหรือพรสวรรค์เฉพาะตัวได้ไวกว่า

สมองของลูกน้อยมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากในช่วงขวบปีแรก ในช่วงเวลาทองนี้คุณแม่ควรเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ลูกน้อย โดยการเตรียมโภชนาการที่จำเป็นต่อสมองและการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกรัก ด้วยสฟิงโกไมอีลิน หนึ่งในสารอารที่พบในนมแม่ เพราะการที่เด็กจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีสมองไว พร้อมปรับตัวและเริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สฟิงโกไมอีลิน ช่วยสร้างไมอีลิน เพิ่มความเร็วการส่งสัญญาณประสาทกว่า 100 เท่า

 • รู้หรือไม่? สมองของเด็กแรกเกิดจะมีเซลล์สมองอยู่ประมาณแสนล้านเซลล์[1] และทุกวินาทีสมองของลูกน้อยจะเกิดการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทนับล้านเซลล์[3] โดยเซลล์ทั้งหมดจะเกิดการเชื่อมโยงกลายเป็นวงจรขนาดใหญ่ แต่จากแสนล้านเซลล์นี้มีเซลล์สมองบางส่วนเท่านั้นที่มีปลอกไมอีลินหุ้มเท่านั้น[1]
 • ไมอีลิน มีความสำคัญในการสร้างการเชื่อมต่อสมองให้ไว เพราะไมอีลินมีส่วนช่วยให้เกิดการส่งกระแสสัญญาณประสาทในสมองได้อย่างรวดเร็ว เพราะเซลล์ประสาทที่มีปลอกไมอีลินหุ้มอยู่นั้นเปรียบเสมือนกับถนนทางด่วนขนาดใหญ่ที่ช่วยให้รถสามารถสัญจรได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด เช่นเดียวกับเซลล์สมองที่ไม่มีปลอกไมอีลินหุ้ม เปรียบได้กับถนนเล็ก ๆ ที่สัญจรได้ล่าช้ากว่า1)
 • จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านสมองของทารก จึงชี้ให้เห็นว่าการสร้างปลอกไมอีลินจะทำให้สมองสามารถส่งกระแสประสาทได้ไวขึ้นกว่า 100 เท่า[2] ทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการทางสมองที่ดีสามารถเรียนรู้ได้ไว อยากสมองไว สร้างได้ ด้วยสฟิงโกไมอีลิน

การสร้างปลอกไมอีลินในช่วงขวบปีแรกจึงมีความสำคัญมาก เพราะช่วยให้ลูกน้อยมีสมองพร้อมเรียนรู้ที่ไว และพัฒนาการทางสมองด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อโตขึ้น เช่น [4-6] 

 • พัฒนาการด้านภาษา เด็กจะมีเซลล์ประสาทด้านการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาค่อย ๆ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสมองของเด็กวัยนี้มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เรียนรู้จดจำจำนวนคำศัพท์ได้เร็ว ยิ่งปริมาณไมอีลินมากเท่าไหร่ ความสามารถในการเรียนรู้ทางด้านภาษาของลูกน้อยจะยิ่งรวดเร็วมากเท่านั้น
 • พัฒนาการด้านความจำ ไมอีลินส่งผลต่อความสามารถในการประมวลผลหรือดึงข้อมูลความจำที่เก็บไว้ในคลังสมองออกมาใช้งาน หรือ working memory ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบพื้นฐานของสติปัญญา (IQ)
 • พัฒนาการด้านสติปัญญา จากการศึกษา พบว่า การสร้างไมอีลินมีความสัมพันธ์กับการทำงานของสมองด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด หรือ IQ ทำให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกระบวนการทำงานของสมองต้องอาศัยการเชื่อมโยงของวงจรประประสาทหลาย ๆ ส่วนให้ทำงานร่วมกัน


ในช่วงขวบปีแรกจึงเป็นช่วงวัยที่ควรเริ่มต้นเสริมสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาสมอง ด้วยนมแม่ที่มีสารอาหารกว่า 200 ชนิด รวมทั้งสฟิงโกไมอีลิน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเต็มศักยภาพของสมอง เพราะยิ่งลูกมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

สมองของเด็กไม่ได้หยุดอยู่แค่ขวบปีแรก แต่ยังคงต้องการสมองที่ไวอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สมองของเด็กยังคงพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะเลยช่วงขวบปีแรกไปแล้ว และการเรียนรู้ของลูกน้อยยังไม่สิ้นสุด ในช่วงนี้ควรเสริมอาหารและโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะสฟิงโกไมอีลิน ดีเอชเอ และลูทีน ที่พบมากในอาหารจำพวกไข่ นม ชีส หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เพราะหากลูกน้อยมีสมองไวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดด

[Advertorial] 

References:

 1. สมองเรียนรู้ได้อย่างไร, การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร และการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. Susuki, K. et al. Nature Education Nature Education 2010, 3(9):59
 3. Center on the Developing Child at Harvard University, n.d., Brain Architecture, viewed 13 June 2022, .
 4. Pujol J, et al. Neurology. 2006 Feb 14;66(3):339-43.
 5. Nagy Z, et al. Journal of Cognitive Neuroscience (2004) 16 (7): 1227–1233.
 6. Schmithorst VJ, et al. Human Brain Mapping 26:139 –147(2005)