อนุพงษ์ ยืนยันรัฐบาลบริหารจัดการน้ำได้! เผยระบายน้ำตกค้างหมดแล้ว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สมาชิกวุฒิสภา เรื่องการป้องน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่า ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่มาจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน และแม่น้ำป่าสัก สถานีตรวจวัดระดับน้ำบางไทร จังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจวัดปริมาณการไหลอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง กทม. ใช้แผนบริหารจัดการน้ำ แบบป้องกันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่ ดังนั้น หากต้องการจะให้ กทม. สามารถระบายน้ำออกได้ จะปล่อยน้ำไม่เกินกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ประเทศไทยยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้ และที่ผ่านมา มีการระบายน้ำที่ตกค้างในแต่ละเขื่อนได้หมดแล้ว หากอนาคตมีปริมาณน้ำไหลลงมาเติมอีก เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ก็ยังสามารถเก็บกักน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก