หลัง 13 มี.ค. ชาวกรุงหายใจสะดวกขึ้น ลมใต้ช่วยพัดพา PM 2.5 แต่ภาคเหนือยังจมฝุ่น

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 หลังวันที่ 13 มี.ค. กรุงเทพ-ปริมณฑล ดีขึ้น เพราะลมใต้ช่วยพัดพา ขณะพื้นที่ภาคเหนือ ค่าฝุ่นสูง 17 จังหวัด

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 12–18 มีนาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 12 มี.ค.66 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงได้ในบางพื้นที่โดยหลังวันที่ 13 มี.ค.66 เป็นต้นไป สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากลมทางใต้ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค.66 เป็นช่วงที่ควรเฝ้าระวังของพื้นที่ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองข้ามพื้นที่ได้

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงในพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนและล่างระหว่างวันที่ 12-13 และ 16-18 มี.ค.66 ช่วงระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.66 มีโอกาสพบเจอฝนตกในบางพื้นที่ ของภาคเหนือตอนบน รวมถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร