สหรัฐฯ ควรมอบอาวุธนิวเคลียร์ 100 ลูกเพื่อป้องกันเกาหลีใต้ – การศึกษา

รายงานว่า ประเทศเกาหลีเหนืออาจมีจํานวนอาวุธนิวเคลียร์ถึง 300 ลูก ในช่วงปลายทศวรรษนี้

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ควรร่วมมือปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ปฏิบัติการประมาณ 100 ลูก เพื่อเสริมสร้างการป้องกันของเกาหลีใต้จากภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากปักกิ่งตามที่เสนอจากสถาบันคิดค้นนโยบายแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ “สามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาหลีใต้” และอยู่ในขั้นตอนที่จะสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาเช่นกัน รายงานฉบับนี้ชื่อว่า ‘ทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้’ ซึ่งทําการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันนโยบายแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้กับสถาบันวิจัย RAND Corporation ในสหรัฐอเมริกา

ควรปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ประมาณ 100 ลูก โดยให้เกาหลีใต้เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเก็บอาวุธไว้บนดินแดนของสหรัฐฯ แต่สามารถขนส่งไปใช้เพื่อการป้องกันของเกาหลีใต้ได้อย่างรวดเร็ว

“กิม จอง-อึน ดูเหมือนจะวางแผนสร้างกําลังทหารนิวเคลียร์ขนาด 300 ถึง 500 ลูก” ผู้เขียนรายงานอ้างว่า และคาดว่าเกาหลีเหนืออาจบรรลุเป้าหมาย 300 ลูกภายในปี 2030

รายงานระบุว่า อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือปัจจุบันสามารถฆ่าคนได้ประมาณ 2 ล้านคนหากยิงไปยังเกาหลีใต้ พวกเขาต้องการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อทดสอบความมั่นใจของสหรัฐฯ ต่อพันธมิตรกับเกาหลีใต้ และต้องการ “เอาชนะเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องบุกรุก”

รายงานยังแนะนําให้กดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตน โดยเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ไว้บางส่วนในเกาหลีใต้ “ทั้งเพื่อสร้างสัญลักษณ์และปฏิบัติการ” และ “เก็บทั้งหมดหรือบางส่วนอยู่บนเรือดําน้ําขีปนการของสหรัฐฯ เพื่อเป้าหมายที่เกาหลีเหนือ”

เมื่อเดือนเมษายน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ และประธานาธิบดียุน ซุก-เยลของเกาหลีใต้ได้ลงนามในปฏกิจการวอชิงตัน โดยสหรัฐฯ ตกลงจะขยายความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงร่วมกันกับเกาหลีใต้ในขณะที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธต่อเนื่อง

เกาหลีเหนือได้ทดลองขีปนาวุธหลายครั้งตลอดปีนี้ รวมถึงขีปนาวุธจรวดนําวิถีพิสัยไกลที่บินไปไกลถึง 1,000 กิโลเมตรก่อนตกลงในน่านน้ําตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดการฝึกซ้อมร่วมกันมากขึ้นระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ในพื้นที่นั้น

เมื่อเดือนที่แล้ว เกาหลีเหนือยังได้จําลองการโจมตีนิวเคลียร์ระดับยุทธวิธีซึ่งรวมถึงขีปนาวุธระยะไกลสองลําด้วย การฝึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ “เตือนศัตรู” ตามที่หน่วยข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงาน

สถาบันแอซันนโยบายศึกษาในเกาหลีใต้ระบุตนเองว่าเป็น “สถาบันคิดค้นนโยบายอิสระ” ที่อุทิศให้กับ “การวิจัยเพื่อนําไปสู่นโยบายที่เอื้อต่อสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี”