สวนสัตว์เชียงใหม่ซ้อมแผนไล่จับสัตว์หลุด สุดฮา นกกระจอกเทศสู้ชีวิต ทุ่มเทหนักมาก

สวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมแผนไล่จับสัตว์หลุดจากส่วนจัดแสดง สุดฮา นกกระจอกเทศทุ่มเทกับงานมาก

(25 ส.ค.65) นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดทำแผนจัดการสัตว์หลุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีนกกระจอกเทศหลุดออกจากส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา โดยใช้เจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นนกกระจอกเทศ หลุดออกมาจากส่วนจัดแสดง

หลังจากนั้นได้มีการรายงานตามสายบังคับบัญชา ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการควบคุมพื้นที่เพื่อให้นกกระจอกเทศกลับเข้าไปยังส่วนจัดแสดงดังเดิม ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้กลายเป็นสีสัน โดยมีการวางตาข่ายล้อมจับนกกระจอกเทศที่ใช้พนักงานสวนสัตว์​เป็นตัวแสดงแทน แต่งตัวเป็นนักกระจอกเทศแบบจัดเต็ม เรียกเสียงหัวเราะช่วยคลายเครียดให้กับพนักงานทุกคนในการซ้อมแผนครั้งนี้

การทำแผนซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ หากมีสถานการณ์จริง รวมทั้งมาตรการในการควบคุมสถานการณ์กรณีฉุกเฉินที่มีสัตว์หลุด และแนวทางปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นทดสอบกระบวนการด้านการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว และถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชาอีกด้วย