ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง “ศักดิ์สยาม” หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม ปมถือหุ้นบุรีเจริญฯ

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม ปมถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ให้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลใน 15 วัน

วันนี้ (3 มี.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบ 187 หรือไม่

หลัง ส.ส. 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาฯ ว่า นายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนแลพยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการห้างหุ้นส่วน

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง เห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (9) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงต่อศาลใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและมีมติเอกฉันท์สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย