วิสัยทัศน์ของปักกิ่งต่อฮ่องกงกําลังจะถูกทดสอบ

Preview ระบบเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกงขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์เฉพาะของตนเองและนโยบาย ‘ประเทศหนึ่ง ระบบสอง’ ของจีน
อ่านบทความเต็ม