รีไพร์ส จับมือ Whoscall แบ่งปันความรู้ด้านดิจิตอล เสริมแนวทางห่างภัยจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

บริษัท รีไพร์ส ประเทศไทย จำกัด (Reprise Thailand) หน่วยธุรกิจภายใต้ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands) นำโดย นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีไพร์ส ประเทศไทย จับมือพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง Whoscall นำโดย คุณฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ Thailand Country Marketing Lead Gogolook ประเทศไทย จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านดิจิตอลและการป้องกันภัยจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์และSMS เถื่อนแก่น้อง ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกือบ 80 คน เนื่องในวัน Reprise Community Day ที่เป็นวันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของทางบริษัทฯ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเข้ามอบอาหารกล่องให้แก่กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เนื่องในเดือนของวันสตรีสากลอีกด้วย

นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ กล่าวว่า “รีไพร์ส ประเทศไทย ไม่ได้เพียงแต่ต้องการที่จะยกระดับ Total Digital Marketing Solution ให้แก่ลูกค้าและวงการ Digital Marketing ในประเทศไทยเท่านั้น เรายังเล็งเห็นและให้ความสำคัญด้านสังคมอีกด้วย กิจกรรมอบรมครั้งนี้เราได้พันธมิตรทางธุรกิจ Whoscall ที่มาให้ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์จากภัยของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมอย่างมากในทุก ๆ วันนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจด้านสังคมที่ชัดเจนของเราที่เข้าช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ ณ ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง”

[Advertorial]