รฟท.แจงเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้าน ต้องรื้อกระจกใหม่ ย้ำ ราคานี้คุ้มค่า!

รฟท.แจงเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้าน แพงเพราะต้องรื้อโครงสร้าง รื้อผนังกระจกใหม่ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนป้าย ย้ำ ราคานี้คุ้มค่า! 

จากที่กรณีดราม่า การเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ เป็นชื่อ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ด้วยงบกว่า 33 ล้านบาท

ล่าสุด (3 ม.ค.66) การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่าทางการรถไฟฯได้ดำเนินตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีการคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน รวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ และต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโครงสร้างของสถานี และผู้มาใช้บริการ

การรถไฟยังชี้แจงอีกว่า การกำหนดราคา การรถไฟฯดำเนินการโดยมีการตั้งคณะกรรมการ ในการพิจารณารายละเอียดในการกำหนดงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ ซึ่งรวมเป็นเงินกว่า 33,169,726.39 บาท

ในส่วนของเหตุผลที่การรถไฟฯ ระบุว่าต้องมีการเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และมีความเร่งด่วนจึงต้องมีการรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

การรถไฟฯ แจ้งว่าการจัดสร้างในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดขอบเขตของงานที่หลากหลาย ไม่ได้มีเพียงแค่การเปลี่ยนป้ายชื่อเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดทำระบบไฟ การรื้อถอน ซึ่งมีความละเอียด และต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้โครงการเกิดความรอบคอบ และเสร็จทันเวลาที่กำหนด

โดยขอบเขตงานที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

– งานโครงสร้างวิศวกรรม งานรื้อถอนป้ายสถานีกลางบางซื่อเดิม งานรื้อผนังกระจกและโครงกระจกอลูมิเนียมเดิม งานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายเดิม รวมถึงงานผลิต และติดตั้งโครงเหล็กยึดตัวอักษรใหม่เพราะความยาวป้ายใหม่ยาวมากขึ้น

– งานผลิตและติดตั้งป้ายใหม่ การติดตั้งแผ่นกระจกและโครงกระจกอลูมิเนียมใหม่ รวมถึงงานสถาปัตยกรรม และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายใหม่

– งานช่วงรับประกันจุดชำรุดและบกพร่อง รวมถึงการดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้าย เป็นเวลา 1 ปี

การทำป้ายใหม่ครั้งนี้ การรถไฟฯ ติดตั้งป้ายชื่อสถานีจำนวน 2 ฝั่ง โดยมีอักษรภาษาไทยฝั่งละ 24 ตัว อักษรภาษาอังกฤษ 31 ตัว และ ตราสัญลักษณ์การรถไฟ 2 ชิ้น รวมตัวอักษรทั้ง 2 ภาษา 110 ตัว และ 2 ตราสัญลักษณ์ การผลิตตัวอักษรใช้วัสดุอะคริลิกสีขาวนม ยกขอบ และซ่อนไฟแสงสว่างไว้ด้านหลังป้าย และตราสัญลักษณ์การรถไฟ ขนาดความสูง 7 เมตร

การเปลี่ยนป้ายสถานีในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนป้ายที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ยากและต้องใช้การก่อสร้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ผู้ว่าจ้างต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้งานเสร็จทันตามกำหนด คือ 150 วัน หรือ 5 เดือน

ทั้งนี้ การรถไฟขอให้ประชาชนมั่นใจ การจัดทำป้ายของสถานีใหม่ในครั้งนี้ จัดทำเพื่อประโยชน์ของรัฐ และประชาชน และการจัดสร้างต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเหมาะสมอีกด้วย